Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilbud og service til virksomheder Flyt din virksomhed til Gladsaxe

Flyt din virksomhed til Gladsaxe

Gladsaxe er en del af storbyen København og en væsentlig aktør i arbejdet for at fastholde og skabe vækst og udvikling i Hovedstadsregionen. Det skal fortsat være attraktivt at bosætte sig og drive virksomhed i Gladsaxe. Det skal understøttes med levende bymidter, små grønne byrum, rolige forstadsområder med attraktive boligområder og innovative erhvervsområder.

Gladsaxe er en erhvervskommune i vækst, og med den kommende Hovedstadens Letbane åbnes op for endnu mere omdannelse og nybyggeri langs Ring 3. Infrastrukturen styrkes med flere cykel- og gangstier og kollektiv transport med velfungerende knudepunkter til skift af transport.

Hvis du overvejer at flytte din virksomhed til Gladsaxe, står vi til rådighed med hjælp til at lokalisere sig og blive en aktiv del af det lokale erhvervsliv.

Send en mail til erhverv@gladsaxe.dk eller ring på tlf. 39 57 50 15

Find egnede lokaler

Erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt placere sig i erhvervsområderne, bortset fra detailhandel, visse kontorerhverv og andre funktioner, som med fordel kan placeres i bymidter og bydelscentre.

Gladsaxe har fire erhvervsområder; Gladsaxe Ringby, Mørkhøj Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter og Gyngemosepark.

De overordnede rammer findes i Kommuneplanen, mens de mere detaljerede bestemmelser om anvendelse og byggeri på konkrete grunde findes i lokalplaner og byplanvedtægter.
Har du spørgsmål? Kontakt Byplan og Landskab byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Få info om en adresse.

Gå på jagt efter ledige lokaler, der matcher jeres behov. Vi har samlet en række søgeportaler:

Hvis du ønsker at bygge, er der en række vigtige ting, du skal undersøge, før du ansøger. Læs mere om byggeri.

Hvis du ønsker at etablere virksomhed i egen bolig, skal du søge om tilladelse i Byggesagsafdelingen. Kontakt byggesag@gladsaxe.dk

Generelt gives der tilladelse, når der ikke beskæftiges andre end boligens beboere, og når ejendommens karakter af bolig ikke ændres. Virksomheden må ikke give anledning til støj, trafik eller andre gener, og erhvervsarealet i boligen må højst udgøre 25 % af boligarealet.

Gladsaxe Kommunes salg af fast ejendom følger reglerne om offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommuners og regioners salg af faste ejendomme.

I forbindelse med et salg udarbejder Gladsaxe Kommune et samlet udbudsmateriale for ejendommen, hvor du kan læse mere om grund, lokalplan, pris, købsvilkår og selve udbudsprocessen. I udbudsmaterialet finder du også vejledning om, hvordan du byder på ejendommen.

Læs mere om salg af kommunale ejendomme

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback