Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, miljø og byggeri FAQ om erhvervsaffald

FAQ om erhvervsaffald

Typiske spørgsmål om erhvervsaffald

Virksomheden/affaldsproducenten har ansvaret for affaldshåndtering på egen grund, og at genanvendeligt affald sorteres fra og bortskaffes til genbrug. Og affald til forbrænding og deponi bortskaffes korrekt. I skal mærke jeres containere med indhold. Containerne skal indeholde det som er aftalt med jeres affaldsindsamler.

I har mulighed for at aftale, at alt genanvendeligt affald køres til et anlæg, som er godkendt til at udsortere affaldet i genanvendelige fraktioner. I skal stadig derudover have en container til restaffald/brændbart, som ikke må blandes med genanvendeligt affald. Affaldsindsamlerne henter containerne og bortskaffer, som I har aftalt.

Virksomheder skal  sortere deres husholdningslignende affald i 10 fraktioner – ligesom man skal i private husholdninger.

 • pap
 • papir
 • glas
 • madaffald
 • metal
 • plast
 • fødevarekartoner
 • tekstil
 • farligt affald
 • restaffald

Nej, der er som udgangspunkt ikke fastsat en bagatelgrænse i affaldsbekendtgørelsen.

I skal sørge for at have en ordning til de typer affald, som I producerer regelmæssigt. Hvis jeres virksomhed kun har meget lidt af en bestemt type affald, som for eksempel tekstilaffald eller elektronik, kan I med fordel samle disse typer affald sammen og aflevere på genbrugsstationen.

Alle virksomheder kan aflevere deres affald på Gladsaxe Kommunes genbrugsstation.

Der kan dog ikke afleveres madaffald, restaffald, mad- og drikkekartoner eller klinisk risikoaffald.

Genbrugsstationen drives sammen med I/S Vestforbrænding. Virksomheder kan frit vælge mellem en af de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Virksomheder har adgang med køretøjer med en maks. totalvægt på 3.500 kg inklusiv evt. trailer monteret på køretøjet.

Den enkelte virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for farligt affald, som er omfattet af reglerne om producentansvar (elektronikskrot, batterier og akkumulatorer) – her må der kun afleveres, hvad der er art og mængde svar til det, der kommer fra private husholdninger.

Læs mere om genbrugsstationen

Der er på genbrugsstationen nummerpladebetaling for erhvervskunder. Dermed bliver alle nummerplader scannet automatisk, og du får en faktura én gang om måneden for alle dine besøg på genbrugsstationen. Du kan læse mere om nummerpladeregistrering og finde de aktuelle priser på Vestforbrændings hjemmeside om genbrugsstationer.

 

Har du god plast – så hør din affaldsindsamler, om prisen forbedres, hvis denne plasttype sorteres for sig selv. Det kan typisk være blød klar emballageplast.

Affald til forbrænding
Restaffald og småt brandbart affald må gerne bortskaffes samlet som dagrenovationslignende affald, hvis affaldet hentes minimum hver 14. dag.

Affaldet skal desuden mærkes med piktogrammet Restaffald. Når piktogrammet er sat på containeren, vil affaldet blive prioriteret før anden affald i tilfælde af strejke, nedlukning af modtageanlæg m.m.

Affald til forbrænding må ikke blandes med affalt til genanvendelse

[MANGLER BILLEDE]

Erhvervsaffald til genanvendelse
Genanvendeligt affald kan blandes, hvis virksomheden kan godtgøre, at den indsamler, eller det modtageanlæg, der behandler affaldet efterfølgende, sorterer affaldet. Denne sortering er en forretning for indsamlervirksomheder og ses typisk for indsamlere af elektronikaffald og ved bygge- og anlægsaffald, men også for almindeligt affald som pap, papir og plast. Man betaler ekstra for efterfølgende sortering – men det kan være billigere med færre containere – så tjek hvad der er bedst for jeres virksomhed.

De 10 fraktioner, husholdningslignende affald
Virksomheder kan ifølge affaldsbekendtgørelsen vælge at blande følgende fraktioner af det husholdningslignende affald til kombineret indsamling:

 • Papiraffald og papaffald.
 • Metalaffald og glasaffald.
 • Metalaffald og plastaffald.
 • Plastaffald og mad- og drikkevarekartoner
 • Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkevarekartoner

Det kræver dog, at affaldet køres til et sorteringsanlæg, som efterfølgende kan sortere affaldet i de enkelte affaldsfraktioner.

Affald til forbrænding
Forbrænding af affald pålægges en affaldsafgift. Vestforbrændings priser for modtagelse og gebyr for fejlsortering kan ses her.

Affald til genanvendelse
Her gælder markedspriser, som kan variere måned for måned. God ide at lave pristjek - Her bør man kontakte affaldsindsamler/modtageanlæg og spørge ind til priserne.

Indhent eventuelt flere tilbud fra flere affaldsindsamlervirksomheder.

Spørg om hvad der er med i ydelsen og vurder hvilken ordning, der passer til jer:

 • Hente/kørsel med containere
 • Leje af containere/egne containere
 • Hvor affaldet bortskaffes til
 • Kan prisen blive bedre hvis I sorterer fx kvalitetsplast separat?
 • Ringeordning eller fast afhentning
 • Sensor-ordning
 • Miljøtillæg – hvad dækker dette?
 • Olietillæg – hvad dækker det?
 • Har vi pap nok til, at det kan betale sig med en pap-komprimator?

I skal sørge for at have en ordning til de typer affald, som I producerer regelmæssigt. Hvis jeres virksomhed kun har meget lidt af en bestemt type affald, såsom tekstilaffald eller elektronik, kan I med fordel samle disse typer affald sammen og aflevere på genbrugsstationen.

Hvis kommunen kommer på affaldstilsyn, skal du kunne dokumentere, at dit affald bliver håndteret korrekt, så gem kvitteringer fra genbrugsstationen eller lav aftaler med private indsamlere.

Du kan downloade dem fra Dansk affaldsforenings hjemmeside.
Vær opmærksom på, at der jævnligt bliver tilføjet nye piktogrammer. Du kan også købe dem i forskellige Webshops – søg under affaldspiktogrammer. Du skal dog være opmærksom på at få de rigtige piktogrammer – de skal være identiske med dem, som du finder på Dansk affaldsforenings hjemmeside. Det er måske muligt at få på flere sprog.

Du kan aflevere affald på genbrugsstationen, og du kan få hentet dit restaffald og madaffald.

Ja - Hvis I indgår en aftale om, hvem der står som ansvarlig for beholderne og for sorteringen m.m. I skal kunne dokumentere samarbejdet og dokumentere, hvad der sker med affaldet. Den virksomhed, som har beholderen, vil være den, som skal redegøre for sortering og korrekt bortskaffelse.

Genbrugsstationen vil være en løsning her.

Bioplast skal i beholderen med restaffald. Der står eventuelt ”bionedbrydelig” på engangsservice – men der er i dag ikke nogen affaldsanlæg, der kan modtage bioplast til genanvendelse.

Flamingo, ringbind, gulvtæpper, træbeton, vådt eller snavset papir, tomme malerdunke/bøtter, flamingokugler, aske, big bags, billedrammer, glasfiber, fiberdug, glasvæv, gummi, hynder (skumgummi), linoleum, melamin skåle mv., murerspande med lettere tørret indhold, presenninger (ikke pvc), træemner med skimmelsvamp, tagpap,  videobånd, cd’ere, dvd’ere, pex-rør , cykeldæk og cykelslange, invasive plantearter, pizzabakker, bagepapir, fødevarepapirsposer, engangsklude og skuresvampe, hygiejneaffald, fx bleer, hygiejnebind, vatpinde, brugte vatrondeller, middagsservietter, cigaretskod, metalfolier, støvsugerposer, aske og andet støvende affald som er indpakket.

Produktions- og husholdningslignende affald må gerne blandes i samme spand eller container, hvis materialet er det samme (fx pap, metal, plast). Det eneste krav er, at alt affald sorteres. Uanset hvor på arbejdspladsen, det opstår (fx lager, produktion, kontor eller kantine).

Brug Miljøstyrelsens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte Gladsaxe Kommune og se læse mere om erhvervsaffald og 10 fraktioner på siden om erhvervsaffald.

Når kommunen kommer på affaldstilsyn, vil vi som udgangspunkt se på, hvilken type virksomhed I er. Hvilke aktiviteter har I, hvad produceres af affald, har I emballageaffald, madaffald osv. og hvordan bortskaffes affald. Vi vil også spørge til muligheder for at reducere mængden af affald.

Inden du indgår kontrakt med en affaldsindsamler, er det en god idé at afklare, om de kan levere affaldsdata, så du kan følge med i, hvordan det går med virksomhedens sortering. I kan desuden bruge affaldsdata som dokumentation for virksomhedens sortering over for Gladsaxe Kommune.

Din virksomhed skal benytte en godkendt affaldsindsamler. Du finder en oversigt over alle godkendte affaldsindsamlere i Danmark i Affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside.

 

 

 [KM1]dette afsnit er ikke formuleret færdigt

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback