Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Veje og trafik Vej- og gravearbejder

Vej- og gravearbejder

Her på siden kan du finde links til elektronisk ansøgningsformular og vejledninger samt gode råd til graveansøgninger.

Du kan også følge med i, hvor der er aktuelle vej- og gravearbejder samt planlagte vej og anlægsarbejder i Gladsaxe Kommune, hvor Gladsaxe Kommune er ansvarlig.

Ved vejarbejde, som andre end kommunen er ansvarlig for, er der som regel skiltet med, hvem der er ansvarlig, og hvor du kan finde yderligere information.

Fremsendelse af ansøgning

Fremsendelse af ansøgningen skal ske så tidligt som muligt. normalt senest 10 arbejdsdage dage inden forventet graveopstart – dog afhængig af sagens kompleksitet. Vi tilstræber generelt at ekspedere ansøgningerne inden 10 arbejdsdage fra modtaget ansøgning.

Yderligere ventetid forventes ved følgende forhold

 1. Perioden efter vinter: Da der på dette tidspunkt er mange graveaktører der søger samtidigt.
 2. Politi- eller beredskabsinddragelse: Hvis graveforholdene betyder at skilteplanen skal indeholde nedenstående faktorer skal politiet/beredskabet inddrages
  • Ubetinget vigepligt
  • Ensrettet færdsel
  • Signalregulering
  • Hastighedsbegrænsning
  • Standsning og parkering
  • Vejlukning/Omkørsel
 3. Anden graveaktør: Hvis der andre graveaktører nær det ansøgte graveområde, skal der muligvis koordineres mellem parterne.

Bemærk venligst at kommunen er lukket mellem jul og nytår, og dagene regnes ikke som arbejdsdage – hvilket også gælder årets øvrige helligdage. I ferieperioder som sommerferien og efterårsferien, må der påregnes ekstra ventetid.

Indhold i graveansøgningen

Som minimum skal følgende punkter fremgå af graveansøgningen:

 • Ledningsejer - kontaktoplysninger til en person som ved noget om projektet, og som kan kontaktes i graveperioden.
 • Graveaktør - kontaktoplysninger til en person som ved noget om projektet, og som kan kontaktes i graveperioden.
 • Hvilken vej og ved hvilket husnummer gravearbejdet vil forgå. Dvs søg vejvis, men husk oversigtstegning der beskriver samtlige veje for aktuel projekt. Der anbefales samme vedhæftede pdf-fil på alle ansøgte veje.
 • Placering for gravning og afspærring, for eksempel kørebane, fortov, rabat mv.
 • Hvilken tidsbegrænset periode der ansøges om at grave (normalt max en måned)
 • Afmærkningsplan efter principper i Vejdirektoratets seneste håndbog - planen skal dog opfylde vejreglerne. Udarbejdet afmærkningsplaner anbefales vedhæftet ansøgningen som en pdf-fil.

Akutarbejde

Akutarbejde kræver graveansøgning senest 1. arbejdsdag efter påbegyndelse.

Vejmyndighed

Ansøgeren bør undersøge om kommunen er vejmyndighed på vejen inden ansøgningen fremsendes. Dette kan undersøges på Gladsaxe Webkort (MANGLER LINK),  hvor ’brun’ betyder Statsvej, hvor vejdirektoratet er Vejmyndighed. ’rød’ betyder Intern boligvej, hvor det typisk er et boligselskab eller en ejerforening der er vejmyndighed. De øvrige ’gule’, ’grønne’ og ’blå’ betyder at det henholdsvis offentlige veje og private fællesveje, hvor Gladsaxe Kommune er vejmyndighed.

Ansøgningen fremsendes

Såfremt Gladsaxe Kommune er vejmyndighed, fremsendes ansøgningen digitalt via virk.dk: Ansøgning om tilladelse til gravearbejde i Gladsaxe Kommune

Såfremt Vejdirektoratet er vejmyndighed, fremsendes ansøgningen digitalt via virk.dk: Ansøgning om tilladelse til gravearbejde på statsvejareal

Ved gravearbejde på øvrige veje kontaktes ejer, det kan f.eks. være et boligselskab.

Afmærkningsplan

Afmærkningsplanen skal tydeligt vise hvor der graves og hvordan der skiltes. Hvis du er i tvivl om hvordan der skiltes korrekt, anbefales kurset Vejen som arbejdsplads, alternativt kan du på finde afmærkning af vejarbejde samt tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde via vejregler.lovportaler.dk.

For at opnå hurtigere behandling af din ansøgning - og dermed gravetilladelse - anbefales det, at graveansøger som minimum er bekendt med de aktuelle vejforhold.

Færdigmelding

Hvis gravearbejdet er ansøgt elektronisk, skal gravningen færdigmeldes via linket i mailen med gravetilladelsen.

Alternativt fremsendes underskrevet færdigmelding på papirgravetilladelse til afdelingen Trafik og Mobilitet. (MANGLER AFKLARING)

Garantiperiode

Garantiperioden gælder normalt 2 år fra modtaget færdigmelding.

Ansøgning skal sendes via virk.dk.

HUSK graveområdet skal altid indtegnes, hvis det ikke er muligt, skal der som minimum vedlægges en tegning eller et kortbilag over graveområdet.
Der kan laves et kortbilag på Gladsaxe Webkort.

Kommunen stiller krav om, at der så vidt muligt skydes under veje og cykelstier.

Husk at inden der graves, skal der hentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret (LER) som kan findes via Ler.dk

Aktuelle større vejarbejder

I forbindelse med byggeriet af letbanen vil der være gener for trafikken.

Læs mere om letbanens byggeaktiviteter her (MANGLER LINK).

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme udvider fjernvarmenettet, og det kan medføre gener for trafikken.

Har du spørgsmål omkring fjernvarmearbejder kan du kontakte Gentofte Gladsaxe Fjernvarme på mail info@ggfjernvarme.dk eller på tlf. 70 20 58 50.

Kontakt Vestforbrænding angående spørgsmål i forbindelse med fjernvarmenettet i Bagsværd.

Kontakt Vestforbrænding på mail vestfor@vestfor.dk eller på tlf. 44 85 70 00.

Læs om Novafos driftsforstyrrelser og projekter for vand og afløb i Gladsaxe Kommune på novafos.dk.

Læs mere om

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder

Vejregler - Afmærkning af vejarbejder

Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback