Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Veje og trafik Kontakt Trafik og Mobilitet

Kontakt Trafik og Mobilitet

Henvendelser og spørgsmål til Trafik og Mobilitet

Har du henvendelser og spørgsmål angående belysning på veje, cykling, elladestander, overkørsler/indkørsler, kollektiv trafik, Letbanen, brug af vejareal, signalanlæg, skilte, trafiksikkerhed, trafikstøj, vejarbejde mv., så kontakt Trafik og Mobilitet via nedenstående skema og beskriv din henvendelse så fyldestgørende som muligt.

Ansøgninger eller anmeldelser af fejl

Trafik og Mobilitet er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje.
Vil du søge om en tilladelse eller anmelde en fejl, så bedes du bruge selvbetjeningsløsningerne længere nede på siden.

Indmelding af fejl

Du kan anmelde fejl på vejlys via Andel Lumen: Fejlmeld gadebelysning

Du kan anmelde fejl på signalanlæg via Swarco på tlf. 36 88 88 80 eller på mail support.danmark@swarco.com.

Du kan anmelde fejl på skilte via Tip kommunen

Du kan anmelde huller i veje eller fortove og vippende fliser via Tip kommunen.

Har du spørgsmål til den daglige drift eller vedligeholdelse af veje, bedes du henvende dig via Tip kommunen.

Søg om myndighedstilladelser

Ved vejarbejde, som andre end kommunen er ansvarlig for, er der som regel skiltet med, hvem der er ansvarlig, og hvor du kan finde yderligere information.

Ansøgning skal sendes via virk.dk.

HUSK graveområdet skal altid indtegnes, hvis det ikke er muligt, skal der som minimum vedlægges en tegning eller et kortbilag over graveområdet.
Der kan laves et kortbilag på Gladsaxe Webkort.

Kommunen stiller krav om, at der så vidt muligt skydes under veje og cykelstier.

Husk at inden der graves, skal der hentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret (LER) som kan findes via ler.dk

Her kan du læse mere om at Vej- og gravearbejder i Gladsaxe Kommune.

Husk at søg om tilladelse

Hvis du vil bruge en vej, sti eller plads for eksempel til at holde et arrangement, stille en container op eller opstille byggematerialer kræver det en tilladelse fra Veje og Trafik, som er vejmyndighed i kommunen.

Vejledning

Læs vejledningen og få overblik over, hvilke regler der gælder for brug af kommunens offentlige tilgængelige arealer: Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer.
I vejledningen finder du næsten al information om brug af kommunens veje, stier og pladser, uanset hvilket formål du har med at bruge vejarealet.
Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Veje og Trafik: veje@gladsaxe.dk

Container, skurvogn, byggematerialer, stilladser, strømpeforringer og liftarbejde

Ansøg om anbringelse af container
Det er vigtigt at vedhæfte et pdf-dokument, der eksempelvis beskriver stilladsopsætning og nødvendige vejafmærkninger.

Cykelløb, løb, vejfest, markeder, forlystelsestog, juleudsmykning, stadeplads, udendørsservering eller vej bod og plakater (undtagen valgplakater)

Ansøg om afholdelse af udendørsarrangementer
Det er vigtigt, at vedhæfte et pdf-dokument, der eksempelvis beskriver arealet/ruten som du vil benytte.

Hvis du bor hvor du ikke har mulighed for at oplade din bil på egen grund, kan du søge om tilladelse til at oplade på offentlig vej(og privat fællesvej), fra en ladestander placeret på din private grund. Kablerne skal trækkes på tværs af fortovet i en særlig kabelskinne.

Det er forudsætning at det simpelthen ikke er muligt at få bilen ind på din private grund og at der ikke er cykelsti, samt at trafiksikkerheden ikke forringes.

Læs mere om, hvordan du ansøger om en kabelskinne til privat ladestander

Du får ikke en privat parkeringsplads på offentligvej, selvom du får tilladelse.

Det skal understreges at alle må parkere på offentlig vej og private fællesvej, også udfor din ladestander.

Vær opmærksom på at der kan ligge mange kabler i fortovene, fra blandt andet teleudbydere, og dem skal du passe på ikke at beskadige når kabelskinnen etableres. Hvis kabler beskadiges, er du i udgangspunktet erstatningspligtig.

Ledningsoplysninger kan hentes i Ledningsejerregistret på www.ler.dk.

En overkørsel er en adgang fra vej og ind til din grund.

Ønsker du at etablere en ny eller ændre en eksisterende overkørsel, skal du søge om tilladelse først.

Læs vilkår samt betingelser og ansøg

Typetegninger for overkørsler.

Ønsker du en afmærket p-plads ved dit hjem og/eller din arbejdsplads, skal du henvende dig til kommunen, hvis det drejer sig om offentlig vej eller private fællesvej.

Læs mere om handicap p-pladser her.

Læs vejledning og ansøg om handicap p-plads med nummerplade eller handicapsymbol

Du kan læse mere om mulighederne for få et handicapparkeringskort på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage over parkeringsafgift udstedt af Gladsaxe Kommunes p-vagter

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback