Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Veje og trafik Kollektiv trafik

Kollektiv trafik

Gladsaxe Kommune står sammen med nabokommunerne, Region Hovedstaden og Movia for planlægningen af busdriften i Hovedstadsområdet.

DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. DOT tager sig af kundeservice, trafikinformation, priser og billetter, kommunikation og markedsføring for de tre trafikselskaber.
Kontakt DOT kundeservice på tlf. 70 15 70 00 eller find yderligere information på dinoffentligetransport.dk.

Anmeld ødelagt udstyr ved busstoppesteder

Anmeldelser om ødelagt udstyr ved busstoppesteder (læskærme mv.) skal rettes til Trafik og Mobilitet på veje@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 58 52.

Du kan finde køreplaner og aktuel trafikinformation på DOT's hjemmeside.

Movia fungerer som rådgiver for kommunerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af busdriften. Det er desuden Movia, der udarbejder køreplaner, står for trafikinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

DOT står for Din Offentlige Transport og er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. DOT tager sig af kundeservice, trafikinformation, priser og billetter, kommunikation og markedsføring for de tre trafikselskaber.
Kontakt DOT kundeservice på tlf. 70 15 70 00 eller find yderligere information på DOT's hjemmeside.

Som supplement til busserne kan man som borger i Gladsaxe benytte Movias Flextur. Flextur er en fleksibel transportform, der nemt og enkelt får dig frem til målet. Man kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, på aftenskolen eller hvor som helst og man kan naturligvis også blive kørt hjem igen.

Alle kan benytte Flexture

Turen køres i taxa eller liftvogn og skal blot bestilles til det tidspunkt, man ønsker. En Flextur skal bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer før brug. En Flextur har ikke fast køreplan eller stoppested. Turen skal blot starte og slutte i en kommune, der tilbyder Flexture. Man vil ofte komme til at køre sammen med andre, men man betaler kun, hvad der svarer til den direkte rute til destinationen. Læs mere på www.moviatrafik.dk/flextur.

Hvad koster en Flextur?

Prisen afhænger af, hvor langt du kører, og om du har medrejsende med på turen. Grundtaksten er 24 kr. og dækker kørsel inden for de første 10 km. Herefter er taksten 6 kr. per kilometer ud over grundtaksten. Betaling af turen sker enten ved bestilling på internettet og app eller ved betaling med lige penge i bilen ved telefonisk bestilling.

Bestil en Flextur

Flexture bestilles på telefon 70 26 27 27 alle dage mellem kl. 8.00 - 18.00 eller på movia.flextrafik.dk

Forsøg med flexture i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune fortsætter i samarbejde med Movia den gratis Flextur (ingen brugerbetaling) til og fra kulturhuset Telefonfabrikken.

Formålet er at forbedre den kollektive transport til Telefonfabrikken. Under forsøget tilbydes gratis kørsel både til og fra Telefonfabrikken, det er dog en betingelse at turen starter eller slutter fra en adresse i Gladsaxe Kommune.

Hvis du ønsker at bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken, kan du enten gøre det online eller ved at ringe til Movias Kundecenter:

 • Online på: movia.flextrafik.dk (Husk at anvende specialadressen inklusiv bindestreg -FLEX TELEFONFABRIK) 
 • Telefon til Movias Kundecenter 70 26 27 27 (Oplys at du ønsker at bestille en gratis Flextur til Telefonfabrikken)

For at benytte ordningen skal du være oprettet som flexturskunde hos Movia.

Link til pjece om Flextur

I forbindelse med åbningen af Letbanen i løbet af 2025 foreslås det at busnettet i Gladsaxe Kommune og nabokommuner ændres og tilpasses.

Forslaget var i høring fra den 9. oktober 2023 med en frist for indsendelse af høringssvar fredag 17. november 2023. Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen af 2024.

Baggrund for Nyt Ringnet

I forbindelse med åbningen af Letbanen i 2025 foreslås det at ændre busnettet i Gladsaxe Kommune og nabokommuner. Ændringen af de nuværende busruter sker for at sikre en god sammenhæng mellem busser, Letbane og S-tog der kan understøtte den samlede benyttelse af den kollektive trafik.

Der gennemføres en digital høring af det høringsforslag der er besluttet af Trafik- og Teknikudvalget. Efter høringen vil forslag til justeringer mv. indgå i den endelige politiske behandling af sagen i starten af 2024.

Forslaget til de nye busruter er lavet i samarbejde mellem Gladsaxe, nabokommuner, regionen og MOVIA.

Det nye forslag til busnettet hedder ”Nyt Ringnet” og det foreslås at følgende linjer i Gladsaxe ændres:

 • Linje 166 (Værebroparken - Glostrup Ejby St.) Afkortes til Glostrup Ejby St. og får forbindelse til Gladsaxe Trafikplads.

 • Linje 182 (Virumhallen – Holte St.) Overtager betjeningen fra linje 191 på Nybrovej i Gladsaxe, forbindelse til Lyngby St. og Virum St.

 • Linje 192 (Lyngby St- Charlottenlund Fort) Linjen justeres så den kommer til at betjene letbanestationen på Gammelmosevej.

 • Regionale linjer:
  • 200S (Gladsaxe Trafikplads – Avedøreholme) linjen afkortes ved Gladsaxe Trafikplads da letbanen vil overtage betjeningen til Buddinge St.

  • 300S nedlægges da strækningen overtages af letbanen.

  • 40E (Skodsborg St. – Høje Taastrup St.) Omlægges i Lyngby for at undgå paralleldrift med letbanen, ændres ikke i Gladsaxe.

  • 400S/400 (Lyngby St. – Hundige St.) 400S overtager aftenbetjeningen fra linje 400 det betyder at det alene vil være 400S stoppesteder der betjenes.

Du kan læse mere om forslaget i nedenstående links til dokumenter, samt se kort over forslag for de enkelte busruter.

Resterende buslinjer ændres ikke.

Nyt Ringnet, links til materiale og kort

Linje 166
Linje 182
Linje 192
Linje 200S
Linje 40E
Linje 400S
Forslag til nyt busnet - Kommunekort
Nyt Ringnet - Notat om tilpasning af busnet
Q&A spørgsmål og svar om Nyt Ringnet

Læs mere om

Pendlerordningen

Rejseplanen

Køreplaner for busser

Flextur

Bestil flextur

Vores Movia

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback