Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Rosenlund Inden du flytter ind Hvis du ønsker at søge bolig

Hvis du ønsker at søge bolig

Hvis du ønsker en plejebolig, er det Visitationen fra din bopælskommune, der godkende dig til den nye bolig. Du eller din familie skal derfor kontakte din kommunen og ansøge den vej igennem.

Hvis du har behov for at komme i plejebolig, skal du enten søge digitalt (link øverst på siden) eller kontakte Visitationen. Du vil som udgangspunkt få besøg af en visitator, som sammen med dig vil gennemgå dit behov for en plejebolig.

Ansøgningen vil blive behandlet i Visitationen.

Søger du under plejeboliggarantien, bliver du tilbudt en plejebolig inden 2 måneder fra den dato du er godkendt til plejebolig.

Ønsker du at vente på en bolig på et eller flere specifikke plejehjem, er du ikke omfattet af plejeboliggarantien, hvorfor du må regne med længere ventetid.

Du vil modtage en afgørelse inden for 4 uger efter ansøgning.

Ønsker du en plejebolig i en anden kommune, skal Gladsaxe Kommune godkende din ansøgning og derefter skal den anden kommune også godkende ansøgningen.

Opholder du dig på en rehabiliteringsplads, kan du ikke forvente at forblive på pladsen, hvis du kun søger plejebolig i en anden kommune. Du skal søge bredt i Gladsaxe Kommune.

Ved tilbud om plejebolig har du syv dage til at se boligen og overveje tilbuddet.

Når boligen er klar til indflytning, skal du senest syv dage efter, overtage og betale for boligen.

Opholder du dig på en rehabiliteringsplads, skal indflytningen ske inden tre dage.

Takker du nej til et tilbud om plejebolig, skal du angive årsagen til dette samt oplyse, om du stadig ønsker at stå på ventelisten til plejebolig. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen vil i så fald gå ud fra, at du kan tilbringe ventetiden i egen bolig.

Takker du nej to gange, bliver du slettet af ventelisten.

Ønsker du på et senere tidspunkt at flytte i plejebolig, er du velkommen til at søge på ny.

Boligen består af et eller to værelser og et veludstyret badeværelse. Boligen er udstyret med plejeseng og nødkald efter behov. 

Hvis du får afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagevejledning er vedlagt afslaget.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback