Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Aktiviteter, ture og motion Motion og bevægelse Gladsaxe Kommune i bevægelse

Gladsaxe Kommune i bevægelse

”Gladsaxe Kommune i bevægelse” er en undersøgelse af de voksne gladsaxeborgeres bevægelsesvaner. Undersøgelsen indgår som en del af en national analyse af danskernes bevægelsesvaner i alle landets kommuner kaldet ”Danmark bevægelse”. Den bygger på svar fra mere end 163.000 danskere og er den hidtil største danske undersøgelse af, hvordan, hvor ofte og hvorfor voksne danskere bevæger sig. Rapporten blev offentliggjort 6. september 2021 og er udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet.

Fysisk aktivitet og bevægelse har stor betydning for både den enkeltes livskvalitet og identitet og for samfundet og folkesundheden. I undersøgelsen har forskerne for første gang undersøgt fysisk aktivitet helt bredt: Bevægelse i hjemmet, på job eller uddannelse, under aktiv transport og i fritiden.

For mange er bevægelse en naturlig del af deres hverdag. Nogle løber en tur, spiller fodbold i en klub eller spinner i motionscenteret, mens andre finder det mere meningsfuldt at gå en tur med hunden eller udføre havearbejde. Undersøgelsen giver svar på, hvordan borgerne vurderer deres muligheder for at være fysisk aktive og dyrke idræt i forskellige sammenhænge i kommunen. Undersøgelsen giver et billede af bevægelsesvanerne, men den fortæller ikke, om aktiviteterne udføres med høj eller lav intensitet.

I Gladsaxe Kommune har 1799 borgere fra 15 år og op besvaret spørgsmålene. Nogle af de vigtigste resultater for kommunen er trukket frem nedenfor. Tallene er sammenholdt med gennemsnittet for hele landet og med gennemsnittet for hovedstadskommunerne med en befolkningssammensætning, der svarer til Gladsaxe Kommune.

I forhold til sammenlignelige kommuner og i landet som helhed, er de voksne gladsaxeborgere mere aktive inden for blandt andet fitness og løb, samt cykling til og fra arbejde. Dette viser resultaterne fra rapporten. 

For eksempel er der 27 procent der cykler til og fra arbejde fem dage om ugen. Omvendt er vi mindre aktive i praktiske og fysisk krævende aktiviteter i hjemmet (for eksempel havearbejde) sammenlignet med de gennemsnitlige nationale tal.

Idræt og motion praktiseres både i organiserede sammenhænge og på egen hånd. De fleste dyrker en eller anden form for idræt eller motion på egen hånd i løbet af en uge.

23 procent af de voksne borgere i Gladsaxe angiver, at de er aktive i en idrætsforening. Dette er fire procentpoint lavere end gennemsnittet på landsplan, men på samme niveau som i de kommuner, vi sammenligner os med. Til gengæld er der ikke forskelle på andelen, som er aktive i kommercielle centre (20 procent), mellem Gladsaxe Kommune, hele landet og de kommuner, der sammenlignes med.

I selve rapporten og faktaarket nedenfor kan du finde mange flere resultater og analyser af gladsaxeborgernes bevægelsesvaner.

Relevante links og mere viden om undersøgelsen

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback