Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Pårørende Pårørende til en med fysisk sygdom Borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren, Henrik Bang Nielsen, kan hjælpe dig med at finde vej i systemet

Borgerrådgiveren er et gratis og uvildigt tilbud til alle borgere og virksomheder i Gladsaxe Kommune. Det kan være hjælp til at forstå et brev eller en afgørelse eller med at finde vej i den kommunale organisation.

Du kan også kontakte borgerrådgiveren, hvis du har brug for hjælp til at klage over kommunens sagsbehandling i din sag. Borgerrådgivningen er bemandet med Borgerrådgiveren og en deltidsmedarbejder. 

Sådan får du hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen på telefon 39 57 69 00. Du kan også sende en mail på borgerraadgiver@gladsaxe.dk eller booke en tid direkte til et møde..

Vær opmærksom på, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, skal du sende en sikker e-mail til borgerrådgiveren via disse links:

Hvis borgerrådgiverens svar til dig indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, kan det kun sendes med en e-mail, hvis du har brugt linket til sikker mail herover, og har oplyst dit CPR-nummer. Svaret får du i din e-boks.

Hvis du vil henvende dig på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Fuldmagten afleverer du til borgerrådgiveren sammen med din henvendelse. Det kan du gøre på følgende måde:

Hvis du vælger at udfylde fuldmagtsblanketten som pdf, anbefaler borgerrådgiveren, at du sender fuldmagten med digital post via e-Boks.

Dette gælder også øvrige henvendelser til borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren hjælper med:

 • at sikre en konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne
 • at finde vej i systemet, fx med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation
 • at behandle klager over sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, herunder om sagsbehandlingsregler er fulgt og om sagens tilrettelæggelse har været hensigtsmæssig samt klager over personalets optræden
 • at give vejledning i forbindelse med klager og om fornødent hjælpe med at formulere en klage.

 

 

Ud over hjælp fra borgerrådgiveren, er der mulighed for hjælp og rådgivning andre steder i og uden for Gladsaxe. 

Se oversigt over andre muligheder for hjælp og rådgivning i og uden for gladsaxe kommune

 • at træffe afgørelser eller ændre afgørelser
 • at behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser som for eksempel Ankestyrelsen
 • at behandle klager over forhold der falder uden for kommunens virksomhed
 • at behandle klager over politiske beslutninger, for eksempel om serviceniveauet
 • at behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til Gladsaxe Byråd. 

Borgerrådgiveren søger først og fremmest at fremme en god og konstruktiv dialog mellem den berørte borger og forvaltningen, og kan i den sammenhæng medvirke som mediator.

Udover borgerrådgiveren har Gladsaxe Kommune også en whistleblower-ordning for kommunens ansatte.

Sådan behandler vi dine oplysninger hos borgerrådgiveren

Gladsaxe Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine og/eller dit barns personoplysninger, når du henvender dig til vores borgerrådgiver.

Formål

Gladsaxe Kommunes borgerrådgiver behandler oplysninger om dig og/eller dit barn som led i borgerrådgiverens arbejde med at rådgive og vejlede borgere samt at føre tilsyn med og vejlede Gladsaxe Kommunes forvaltning samt til brug for statistik.

Borgerådgiveren behandler dine personoplysninger i forbindelse med borgerrådgiverens svar på en klage, du har sendt til borgerrådgiveren. Eller det kan være, at borgerrådgiveren skriver til dig vedrørende, at du er omtalt i en klage, som borgerrådgiveren har modtaget fra en anden person.

Hjemmel

Borgerrådgiverens indsats for rådgivning følger reglerne i Kommunestyrelsesloven § 65e, som er hjemmel for borgerrådgiverens opgavevaretagelse.

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er baseret på EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6, stk. 1, litra a) og e) (herunder blandt andet kontaktoplysninger).

Borgerrådgiveren kan behandle følsomme oplysninger om dig, og lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a) og g). Det gælder helbredsoplysninger, hvis det er relevant for sagsbehandlingen af din sag. Det kan også vedrøre oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Når borgerrådgiveren behandler oplysninger om CPR-nummer, sker det på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer

Det er frivilligt for dig at give borgerrådgiveren oplysninger, men hvis du undlader at give de relevante oplysninger til brug for behandlingen, kan en konsekvens være, at borgerrådgiveren ikke kan hjælpe dig.

Borgerrådgiveren behandler kun oplysninger om dig, der er relevant for behandling af din sag.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Borgerådgiveren indsamler som udgangspunkt kun oplysninger, som borgerrådgiveren har modtaget fra dig. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan borgerrådgiveren indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lignende, hvis borgerrådgiveren har lovhjemmel til det, eller du har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse

Borgerrådgiveren har tavshedspligt.

Borgerrådgivningen videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne parter uden forudgående samtykke eller lovhjemmel.

Det kan være nødvendigt for borgerrådgiveren at bede Gladsaxe Kommunes forvaltning om at udtale sig om sagen. I så fald sender borgerrådgiveren dem en kopi af din klage sammen med eventuelt materiale, du har sendt til borgerrådgiveren. Hvis det er relevant, sender borgerrådgiveren dig en kopi af forvaltningens svar, så du kan kommentere det.

Enkelte sager kan blive gengivet i borgerrådgiverens årlige beretning til byrådet. Gengivelsen vil dog altid ske anonymiseret – det vil sige, at borgerrådgiveren fjerner navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for udenforstående.

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande uden for EU.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse borgerrådgiverens opgaver.

Yderligere information

Du kan få yderligere information om dine rettigheder, sagsbehandlingen med videre på siden om behandling af dine oplysninger.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback