Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Spildevandsplan 2021

Spildevandsplan 2021

Byrådet har på sit møde 26. maj 2021 vedtaget Spildevandsplan 2021.

Spildevandsplan 2021 sætter rammen for Gladsaxe Kommunes og forsyningsselskabet Novafos’ arbejde med den fremtidige udbygning af afløbssystemet i de næste 10 år.

Fuld separering
Særligt for denne spildevandsplan er, at udbygningen fremover bliver fuld separering. Det betyder, at de to vandstrømme regnvand og spildevand bliver adskilt og dermed håndteret i hvert sit system. Fordelen ved en fuld separering er, at der ikke bliver ledt spildevand ud i vandområderne, og der ikke kommer spildevand i kældre og på terræn, når det er helt implementeret.

En fuld separering har den direkte påvirkning for borgerne, at adskillelse af spildevand og regnvand på egen matrikel bliver obligatorisk for den enkelte grundejer i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen over de næste 35-40 år.

Gladsaxe Kommune og Novafos vil skabe de bedste forudsætninger for, at borgere og virksomheder får et godt forløb med at separere. Derfor er det meget vigtigt, at grundejerne dels bliver godt informeret undervejs, inddraget i planlægningen af separeringen af deres lokalområde og får den hjælp og vejledning de har brug for, i forhold til den separering de skal stå for på egen matrikel.

Bæredygtig udvikling
Med spildevandsplanen ønsker Gladsaxe Kommune og Novafos at understøtte udviklingen af en bæredygtig by i social, miljømæssig og økonomisk balance i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes overordnede strategi for en bæredygtig udvikling; Gladsaxestrategien. Først og fremmest handler det om at gøre byen robust i forhold til et fremtidigt ændret klima samtidig med, at regnvandet håndteres mere bæredygtigt end det sker i dag. Fuld separering gør regnvandet til en ressource, så de løsninger der anlægges, kan bidrage rekreativt til byens rum, regnvand kan tilføres naturen og skabe bedre vilkår for biodiversiteten og mere regnvand kan ledes til vores vandområder.

Miljøvurdering
Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet. Miljøvurdeirngen findes i linket herunder.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback