Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Klimaforandringer og Spildevandsplan 2021

Klimaforandringer og Spildevandsplan 2021

I Danmark kan vi allerede mærke klimaforandringerne, der blandt andet giver mere regn og også flere kraftige regnskyl og skybrud.

I Gladsaxe mærker vi også konsekvenserne af de øgede regnmængder. Husene står mange steder tæt, og vejene er asfalterede, og derfor kan størstedelen af regnvandet kun løbe væk via kloakken. 

Da størstedelen af kloaknettet i Gladsaxe er anlagt for mellem 50-100 år siden, har det ikke kapacitet til nutidens regnmængder, og derfor kan kloaknettet ikke følge med, når det regner kraftigt – det skaber oversvømmelser og overløb med forurenet vand.

Og udfordringerne bliver ikke mindre fremover.

Prognoser for klimaforandringernes konsekvenser i Gladsaxe viser blandt andet:

  • at årsnedbøren vil stige
  • at nedbøren i ekstremhændelser vil stige
  • at vinternedbøren forventes at være steget med 10 procent i 2050
  • at grundvandsdannelsen vil øges.

Det betyder, at der fremover vil komme flere oversvømmelser og overløb til naturområder, og at grundvandsstanden bliver højere – den er allerede et problem mange steder i kommunen.

Med andre ord skal der handling til for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne, og det er netop, hvad Spildevandsplan 2021 gør.

 

Spildevandsplan 2021 – nyt afløbssystem

26. maj 2021 vedtog et enstemmigt byråd Spildevandsplan 2021 – læs Spildevandsplan 2021.

Med Spildevandsplan 2021 har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Novafos lagt en strategi for, hvordan vi forbedrer afløbssystemet og klimatilpasser byen på en robust og bæredygtig måde.

Planen medfører et nyt afløbssystem, hvor regnvand og spildevand holdes adskilt i to forskellige systemer – et til regnvand og et til spildevand. Adskillelsen kaldes også for separering.

Separeringen af regn- og spildevand foregår ikke kun i det offentlige afløbssystem og på vejene. Alle husstande i kommunen skal separere regnvand fra spildevand for at opnå den ønskede effekt. Det betyder, at det bliver obligatorisk for alle grundejere i Gladsaxe at separere spildevand og regnvand på deres egen grund, hvis det ikke allerede sker. 

Få mere information om separeringsprojektet

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback