Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Grundvand

Grundvand

I Danmark drikker vi grundvand

Grundvand er vand, der ligger under jorden i små hulrum. Som et af de eneste lande i verden kan vi i Danmark få drikkevand fra grundvandet.

Rigeligt nedbør og ideelle jordbundsforhold betyder, at alt vores drikkevand kommer naturligt fra grundvandet.

Men grundvand er sårbart, og derfor er det vigtigt, at vi passer godt på denne vigtige ressource.

Kort om grundvand

I Gladsaxe Kommune ligger det grundvand, som vi bruger til drikkevand, mellem 20 og 100 meter under jordoverfladen.

I Gladsaxe har vi to vandværker – Bagsværd Vandværk i den nordlige del af kommunen og Søborg Vandværk i sydøst. Fra kildepladserne tæt på vandværkerne pumper vi grundvandet op og leder det til vandværkerne, hvor det filtreres og iltes – og så kommer det ud i hanerne.

Det er forsyningsselskabet Novafos, der står for oppumpning og levering af rent drikkevand i Gladsaxe. I tæt samarbejde med Novafos kontrollerer Gladsaxe Kommune løbende kvaliteten af grundvand og drikkevand.

Læs mere om vandkvaliteten på Novafos' hjemmeside

 

Forsyningsselskabet HOFOR har også to kildepladser i Gladsaxe. Herfra hentes vand til borgerne i København.

Der hentes altså grundvand til drikkevand under store dele af kommunen, og det betyder, at når vi undlader at bruge pesticider, passer vi på os selv.

Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter Novafos op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35-50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt. 

Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent grundvand. 

Derfor er det vigtigt, at vi alle passer på grundvandet. Det gør du blandt andet ved ikke at hælde kemikalier ud i haven/naturen og ved at droppe sprøjtegiften i haven. 

Længere nede på siden kan du se, hvordan du får en velplejet have uden sprøjtegift.

Gladsaxe Kommune har en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanen beskriver de konkrete indsatser, som Gladsaxe Kommune sammen med Novafos, HOFOR, Region Hovedstaden og nabokommunerne vil udføre for at beskytte grundvandsressourcen i kommunen, så vi også i fremtiden kan indvinde rent grundvand til drikkevandsformål.

Her kan du se hele indsatsplanen og en oversigt over de indsatser, som planen indeholder.

I Gladsaxe Kommune bruger vi ikke sprøjtegift på de offentlige arealer – det holdt vi op med i slutningen af 1990’erne. 

Vi er tilmeldt kampagnen Giftfri Kommune for at gøre det mere synligt for omverdenen og borgerne, at kommunens arealer er giftfrie.

 

Sådan får du en velplejet have uden sprøjtegift

Når vi bruger ordet sprøjtegift i forbindelse med havehold, dækker det over alle de typer af gift, man kan bruge i haven - både den der sprøjtes ud, og den der spredes som granulat, mod både planter og insekter.

Mange af de stoffer, der er i giften, er enten hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende.

Den mest sikre metode til at holde drikkevandet rent er at lade være med at bruge sprøjtegift i haven. Men hvad skal du så gøre i stedet, hvis du stadig gerne vil have en velplejet have?

Forsyningsselskabet HOFOR har udarbejdet denne havekalender, der måned for måned giver gode tip til, hvad der skal gøres i haven for at holde bærbuske, græsplæne med mere flot uden brug af sprøjtegifte.

Derudover er der gode råd til bekæmpelse af specifikke typer ukrudt, svampe og skadedyr. 

Hvis du har en have, hvor du kun vil have nogle få bestemte planter, vil du samtidig også begrænse mængden af de insekter, der kan leve i haven. I en meget ensartet have vil mange skadedyr have gode forhold, da der ikke er steder, hvor nyttige insekter kan gemme sig. Mange har derfor brugt insektgifte som den hurtige og nemme løsning.

Men hvis du først har brugt gift mod insekterne, vil de nyttige insekter, der lever i haven, også blive dræbt. Da de nyttige insekter nu er væk, betyder det, at næste angreb bliver endnu værre, og så har du skabt dig en ond cirkel.

En mariehøne lever fx af at spise bladlus og kan sætte nogle hundrede til livs i løbet af et år. Du skal derfor ikke have særlig mange mariehøns, før de effektivt holder bladlusene nede gennem hele havesæsonen. En mariehøne kræver blot nogle steder, hvor de kan gemme sig, det vil sige en bunke grene eller blade.

Andre insekter kommer til, hvis der er blomster, som er særlig rige på nektar eller pollen. Du kan købe blandinger med forskellige blomsterfrø, der tiltrækker insekter og samtidig ser pæne ud.

Du kan også købe mange af de orme og insekter, der kan hjælpe dig i haven. Det vil typisk være nematoder (små orme) eller larver, som du kan købe på internettet og få tilsendt.

Fugle

Fugle i haven er en stor hjælp, og du kan nemt lokke dem til ved at sætte redekasser op. Fuglene æder en imponerende mængde insekter i løbet af foråret og sommeren, hvor de skal opfostre deres unger.

Et par musvitter, der opfostrer unger, sætter over 100.000 insektlarver til livs gennem en sæson. Mange af disse larver ville ellers gøre skade på havens planter ved at gnave i rodnettet.

Ud over at sætte redekasser op, kan du også plante nogle buske eller træer, som fugle er glade for at bygge reder i, og som giver bær, fuglene kan spise om efteråret og vinteren.

Dræbersnegle

Hvis du har mange dræbersnegle i haven, skal du undlade at bruge gift, da det også går ud over de nyttige snegle. Saml dem sammen om aftenen, og klip dem over.

 

Få mere inspiration til en have uden sprøjtegift

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback