Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Vand og kloak Drikkevand

Drikkevand

Det er forsyningsselskabet Novafos, der har ansvaret for vandforsyningen i Gladsaxe, mens Gladsaxe Kommune er myndighed og fører tilsyn med, at drikkevandet lever op til kvalitetskravene.

novafos.dk/drikkevand kan du læse mere om drikkevandet – fx kan du få gode spareråd, læse om drikkevandskvaliteten og meget mere.

novafos.dk/drift-lige-nu kan du se, om der er driftsforstyrrelser eller anmelde, hvis du oplever problemer med vandet.

En del af Gladsaxes drikkevand produceres på Søborg Vandværk fra 1910 og Bagsværd Vandværk fra 2015.

De to vandværker kan dog ikke producere vand nok til hele kommunen, og derfor får vi også vand fra Sjælsø Vandværk, Ermelundsværket og fra HOFOR via Tinghøj Pumpestation.

Vandet bliver hentet op fra undergrunden og renset på vandværkerne, inden det kommer ud i hanerne. Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, og der tilsættes ikke kemikalier til vandet under rensningen.

Læs mere om grundvand og beskyttelse af grundvand

 

Ja. Drikkevandet bliver løbende testet og analyseret for både bakterier, pesticider m.m. 

Læs mere på Novafos' hjemmeside

Hvis der har været lukket for vandet, kan vandet i hanerne være misfarvet – typisk vil det være uklart eller rødbrunt. Det er et forbigående fænomen, og vandet er ikke sundhedsskadeligt.

For at få rent vand skal du lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det vil normalt vare et par minutter.

Manglende vandtryk kan skyldes et akut brud på en vandledning.

Tjek eventuelt den aktuelle driftsstatus hos Novafos. Her kan du se, om der er kendte driftsproblemer og anmelde problemer.

Novafos ejer og vedligeholder det offentlige vandledningsnet i Gladsaxe Kommune.

Grundejere ejer stikledningen fra skel og ind til bygningen – også kaldet jordledningen. Den del af ledningsnettet skal vedligeholdes af grundejeren, ligesom vandrør i huset er husejerens ansvar.

Ved nogle rækkehusbebyggelser ligger hovedledningen inde på privat grund. I disse tilfælde vil der være en deklaration, hvoraf det fremgår, hvem der har vedligeholdelsespligten.

Du kan se prisen for en kubikmeter vand på novafos.dk/priser. Prisen bliver reguleret en gang om året.

Prisen for en kubikmeter vand inkluderer både drikkevand og afledning og rensning af spildevand.

 

Nej. Vandet fra vandhanen er underlagt løbende kontrol, så man altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. 

Postevand er også væsentligt billigere end flaskevand. 1.000 liter postevand koster cirka det samme som 3-4 halve liter kildevand fra kiosken. 

Endelig er postevand det bedste og mest klimavenlige valg. Flaskevand udleder 900 gange mere CO2 pr. liter end postevand.

Så medmindre du ønsker brus i vandet, eller at det skal have smag af citron, lime eller lignende, så er postevand det bedste valg.

Når du bygger, omlægger eller installerer vand- og afløbsledninger, skal du - inden arbejdet påbegyndes - ansøge om tilladelse hjemmesiden Byg og Miljø.

Fra siden sender du en digital ansøgning til Gladsaxe Kommune.

 

Gladsaxe Kommune fører tilsyn med Bagsværd og Søborg vandværker og de indvindingsboringer, der hører til vandværkerne. 

Bagsværd Vandværk, der er etableret i 2015, fremstår generelt meget flot, velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune har ingen væsentlige bemærkninger til vandværket eller indvindingsboringerne. 

Søborg Vandværk, der er etableret i 1910, fremstår i forhold til sin alder velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune har ingen væsentlige bemærkninger til vandværket eller indvindingsboringerne. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback