Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Formel information

Formel information

Fritidsnyt indeholder blandt andet oplysninger om frister for ansøgning om lokaler og tilskud, samt nyheder af interesse for foreninger i Gladsaxe Kommune.

Fritidsnyt sendes pr. mail i december til foreninger i Gladsaxe Kommune, som låner lokaler og/eller modtager tilskud.

 

Alle foreninger, der modtager tilskud fra det offentlige skal have CVR-nummer + tilknyttet NemKonto for at kunne modtage tilskud og post fra os. Foreningen skal selv sikre sig adgang til sin digitale post, ved brug af MitID. Læs mere her: www.virk.dk

Hvorfor skal foreninger have CVR-nr., MitID og Digital post?

CVR-nr. benyttes som identifikation af din forening, og alle udbetalinger fra det offentlige vil kun blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet.

CVR-nr. bruges til at identifisere foreningen, når vi sender regninger til jer. For eksempel hvis I skal betale gebyr for at benytte lokaler udenfor normal åbningstid.

Foreningen skal benytte MitID for at bruge sin net-bank løsning og for at kunne læse sin digitale post.

Sådan foregår det:

  • Foreningen skal registrere sig på http://www.virk.dk (her fås CVR nr.)
  • Foreningen skal kontakte sit pengeinstitut, og bede om at foreningskontoen skal registreres som NemKonto. (CVR nr. skal oplyses til banken)
  • Foreningen skal kontakte Gladsaxe Kommune og oplyse sit CVR nr. Send mail til kultur@gladsaxe.dk
  • Foreningen skal rekvirere MitID (virksomhed/medarbejder signatur) på www.virk.dk/postkasse

Et par gode råd

  • Når foreningen modtager en anmodning om at bekræfte sit CVR-nummer, så skal I sørge for, at det sker inden den angivne tidsfrist. Hvis CVR-nummer udløber, skal foreningen rekvirere et nyt nummer og sørge for at underrette bank, kommune m.fl. Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.
  • Når foreningen skal gøre sig klar til at modtage digital post, oprette NemID osv. findes gode (video)-vejledninger på virk.dk : http://www.virk.dk
  • Bibliotekerne afholder kurser og er behjælpelige i forhold til at gøre alle foreninger digitale. 
  • Du kan også læse mere om Digital Post.

Tilskudsregnskab

Foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal hvert år aflægge regnskab, der viser, hvordan tilskuddet er blevet brugt.

Regnskabsskema

Regnskabsskema og vejledning udsendes i februar måned. På skemaet er fortrykt de udbetalte tilskud for regnskabsåret.

Underskrifter og revision

Regnskabsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskabet skal ligeledes være revideret og underskrevet af en revisor. Ved et samlet tilskud på 500.000 kr. og derover, skal revisoren være registreret eller statsautoriseret. Ved et samlet tilskud under 500.000 kr. skal revisoren blot være foreningsvalgt.

Indsendelsesfrist

Indsendelsesfristen er senest den 1.april til Børne- og Kulturforvaltningen.

Stikprøvekontrol

Børne- og Kulturforvaltningen udtager enkelte foreningers regnskaber til stikprøvekontrol.

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Det er et krav at indhente børneattesten digitalt. Foreningerne slipper så for at sende børneattester i papirformat.

Hvad er en børneattest?

Børneattesten er navnet på den særlige straffeattest, hvor man kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende.

Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke indhenter børneattester, vil tilskud og lokaler blive taget fra foreningen.

Læs mere i pjecen Børneattester i foreningerne, hvor du kan se Gladsaxe Kommunes anbefalinger. 

På politi.dk ligger der vejledning og direkte link til børneattesten.

"Skolelærerparagraffen"

De medlemmer, som du har et betroet ansvar over for, må du - ifølge straffelovens §223 (den såkaldte skolelærerparagraf) - ikke have et seksuelt forhold til, hvis de er under 18 år.

Tidligere fremgik domme efter "skolelærerreglen" kun på børneattesten, såfremt det krænkede barn var under 15 år, men det er nu ændret, således at domme efter skolelærerreglen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også fremgår.

Det vil sige, at det vil fremgå af en børneattest, hvis en træner f.eks. er dømt for at have et seksuelt forhold til en deltager på 17 år. Et sådan forhold ville før regelstramningen ikke fremgå, fordi det krænkede barn var over 15 år. 

Forebyggelse - en attest alene gør det ikke

Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Mange foreninger i Gladsaxe har arbejdet med emnet, så hvis I er usikre på, hvordan I skal gribe det an, kan det være en hjælp at høre, hvordan andre har gjort. Kontakt os gerne, hvis I vil have ideer og en snak om, hvordan I kan drøfte emnet i bestyrelsen.

Foreningens leveregler

Udgangspunktet for levereglerne kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler i foreningen. Det kan tage udgangspunkt i konkrete emner som f.eks. overnatning, badning og omgangstone i foreningen.

Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, men kan også være med til at sikre, at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen bliver mistænkeliggjort. Med klare retningslinjer for omgang i foreningen, og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.

Hvis mistanken opstår i foreningen, så kontakt Gladsaxe Kommune. Vi har en specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan træde til. Hent og læs plakat med information til såvel kommunens institutioner som foreningslivet.

I foråret 2018 trådte ny lovgivning (EU’s persondataforordning) i kraft omkring håndtering af personoplysninger, som også gælder for foreningers behandling af medlemmernes personlige oplysninger. Læs her om, hvad I bør gøre som forening.

Nedenstående materiale er anbefaling fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og er relevant for alle typer foreninger.

Gladsaxe Kommunes juridiske afdeling understøtter denne anbefaling, men gør særligt opmærksom på, at materialet løbende opdateres, hvilket foreningerne skal være opmærksomme på. Læs mere om det her. under punktet "Persondata".

Center For Frivilligt Socialt Arbejde har også lavet en gennemgang med særligt fokus på foreninger.

Se vejledning hos Center For Frivilligt Socialt Arbejde her.

Det er ikke nemt for en forening at få en bankkonto. Foreningerne stilles over for store krav til oplysning og dokumentation. Problemerne fortsætter, når kontoen er oprettet. Bankerne begrunder det med hvidvaskloven.

Den 4. oktober 2022 udsendte Finanstilsynet en ny vejledning, som giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger mere lempeligt.

Find mere information hos en af landsorganisationerne her:


I henhold til Folkeoplysningslovens § 35 a skal Byrådet offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback