Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Aftenskoler

Aftenskoler

AOF, FOF og FO er alle lokale aftenskoler med aktiviteter i Gladsaxe.

Aftenskolerne tilbyder folkeoplysende voksenundervisning inden for sprog, bevægelsesfag, praktiske fag, IT, musik med mere.

Derudover tilbyder aftenskolerne forskellige foredrag og debatskabende aktiviteter om aktuelle emner. 

Aftenskolernes programmer er tilgængelige på aftenskolernes egne hjemmesider eller kan hentes på bibliotekerne. 

Undervisningen foregår primært på kommunens skoler, i voksenundervisningscentret på Frødings Allé 8, samt Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den enkelte aftenskole. 

Hvis du er pensionist, efterlønsmodtager, SU-modtager eller arbejdsledig og bor i Gladsaxe Kommune, kan du få tilskud til deltagerbetaling for undervisning og foredrag, der foregår i Gladsaxe Kommune. Tilskuddet udgør 12 kroner pr. undervisningstime og 24 kroner pr. foredrag.
 
Du skal kunne dokumentere, at du modtager en social pension, efterløn, SU, kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, så får du automatisk nedsat deltagerbetalingen hos aftenskolen. Dokumentationen sker direkte til aftenskolen. 

Gladsaxe Kommune giver tilskud til voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven og lokale retningslinjer.

Læs Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback