Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Byggeri Ansøg om byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse

Ansøgning om tilladelser skal altid ske via onlineportalen Byg og Miljø. Du vil blive guidet igennem ansøgningens faser. For at kunne sende ansøgningen skal du bruge MitID.

Opret ansøgning om bygge- eller miljøprojekt på Byg og Miljø.

Du kan se det gældende bygningsreglement på bygningsreglementet.dk. Her er der også mulighed for at finde ældre udgaver af bygningsreglementet, hvis du får behov for det. Men husk du altid kun kan søge om tilladelse efter det gældende reglement.

Hvis du ønsker at se tegninger og tidligere byggesager, kan du se det på weblager. Alle nye sager uploades løbende. 

Hvis du ønsker at vide mere om hvor kommunen beskytter dine personoplysninger, så kan det læses på siden Behandling af dine oplysninger. 

Gebyr for sager modtaget fra 2024 

Der opkræves gebyr for byggetilladelser, forhåndsdialoger, afslag, lovliggørelsessager og dispensationsansøgninger i henhold til byggeloven.

For sekundære bygninger, dvs. udhuse, carport, drivhuse, overdækninger m.m. opkræves der et fast gebyr. Dette fastsættes i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet, og det prisreguleres årligt 01.01 efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger.

2024 er gebyret på 1.175 kr. Gebyret opkræves med afgørelsen.

For tilbygninger, ombygninger, nybyggeri, nedrivning, anvendelsesændringer m.m. opkræves der gebyr efter det tidsforbrug der er på sagen, jfr. BR18, §39, stk. 4. Gebyret er beregnet ud fra Gladsaxe Kommunes faktiske omkostninger ved behandling af byggesagerne. Hvis du har en forhåndsdialog, der udmønter sig i en ansøgning og afgørelse, så bliver du opkrævet gebyr for den tid, der er brugt på forhåndsdialogen, ved afgørelsen af sagen.

Timeprisen for 2024 er 779 kr. Gebyret opkræves i 2 rater. Første rate er ved afgørelsen og anden rate ved afslutning af sagen.

Gebyret opkræves altid hos ejeren.

Gebyr for sager modtaget før 2024 

Byggesager modtaget før 1. januar 2020 vil fortsat være underlagt gebyr for sagsbehandling, som beregnes efter tidsforbrug.

Byggesager modtaget i årene 2020-2023 har været fritaget for gebyr.

 

Du kan se informationer på to måder.

På Den Offentlige Informations Server (OIS) kan du se de informationer, der er registreret i BBR på din adresse.

Søg i Den Offentlige Informations Server.

Du kan også finde oplysninger om tidligere byggesager på din ejendom på weblager.dk. Alle tidligere sager er scannet ind, og nye sager bliver løbende lagt på.
Her kan du finde ansøgninger, bygningstegninger, kloaktegninger og lignende.
Bemærk, at hvis du ikke finder det du søger, kan det være fordi kommunen ikke har modtaget noget materiale.

Søg i byggesager på Weblager.dk.

Weblager er desværre ramt af tekniske udfordringer. Der arbejdes på at løse problemerne. Vi beklager de gener det må give.

Alle dokumenter ligger i PDF-format. Det kræver hverken login eller brug af MitID at komme ind, vælg blot Gladsaxe Kommune i menuen.

Hvis du ser et dokument med et hængelås-ikon skyldes det, at dokumentet kan indeholde personfølsomme oplysninger, eksempelvis CPR-numre. Disse dokumenter er ikke frit tilgængelige. Hvis du ønsker adgang til dem, skal du kontakte Byggesag i Gladsaxe via mail byggesag@gladsaxe.dk og bede om adgang. I mailen er det vigtigt,  at du skriver hvilket dokument, du ønsker adgang til. Dokumentet vil blive kigget igennem, og hvis det indeholder informationer der kan have relevans for din bygning, vil det blive fremsendt til dig. 

Find din lokalplan

Er du i tvivl om hvilken lokalplan, din bolig hører under, kan du søge på et interaktivt kort over Gladsaxes lokalplaner.

Se kortet over lokalplaner i Gladsaxe LINK MANGLER

Har du behov for at tale med os i Byggesag, så kan du ringe til telefon 39 57 59 05 på hverdage i tidsrummet 9-14. Du skal være opmærksom på, at det er et callcenter du ringer til, hvorfor der i perioder kan være lidt ventetid.

Vi gør opmærksom på, at vores Call Center holder lukket om onsdagen, men mails bliver besvaret.

Du kan også sende en mail med dit spørgsmål og dit telefonnummer til byggesag@gladsaxe.dk, så har vi mulighed for at ringe dig op og svare på dit spørgsmål.

I fremtiden skal Gladsaxe Kommune bruge mindre energi, og energien som bruges, skal komme fra vedvarende kilder. I Gladsaxe har byrådet besluttet at udfase opvarmning med fossile brændsler som naturgas og olie hurtigst muligt og senest i 2030. Hvis du vil vide mere om dine muligheder eller hvordan du får rettet din BBR (bygnings- og boligregistrering), så kan du læse om det på vores side om varme.

Før du går i gang med at bygge, er der en række vigtige ting, du skal undersøge og tage stilling til. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback