Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Bandekriminalitet, radikalisering og ekstremisme Radikalisering og ekstremisme

Radikalisering og ekstremisme

Gladsaxe Kommune skal være et trygt sted at bo, færdes og vokse op. Derfor har vi i kommunen fokus på at forebygge og begrænse antidemokratiske tendenser.

Indsatser i forebyggelsesarbejdet

SSP Gladsaxe tilbyder dialogmøder for fagpersonale, samt dialogmøder med forældre og civilsamfund. Disse møder har alle til formål, at højne vidensniveauet og give sparring på de tendenser og udfordringer der kan opstå lokalt. Møderne afholdes af den ansvarlige SSP konsulent på området og i visse tilfælde deltager Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.

For at støtte borgere der viser tegn på at være i en radikaliseringsproces eller på anden vis mistrives, råder Gladsaxe over en række mentorer og forældrecoaches der arbejder med at styrke forholdet til familien og fremme de unges trivsel og inklusion i samfundet.

Endelig har kommunen etableret et strategisk beredskabsteam der løbende sikrer en hurtig og ensartet sagsbehandling på tværs af forvaltningerne.

Har du en bekymring for radikalisering eller ekstremisme?

Gladsaxe Kommune læner sig op af de definitioner af ekstremisme og radikalisering, som fremgår af den nationale handlingsplan til bekæmpelse og forebyggelse af ekstremisme og radikalisering:

 • Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.
 • Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på de tre typiske former for radikaliserede miljøer

 • Højreekstremisme
 • Venstreekstremisme
 • Ekstrem islamisme

Men også andre radikaliserede miljøer og strømninger skal tages alvorligt, da de også kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret for om en person eller gruppe er på vej i en uhensigtsmæssig retning. Men der er en række tegn, som du bør være opmærksom på. Det kan for eksempel være, hvis en person eller gruppe:

 • Signalerer holdninger og budskaber ved at benytte sig af totalitære ’brands’ og symboler
 • Giver udtryk for konspirationsteorier, forenklede fjendebilleder og had mod bestemte grupper
 • Legitimerer vold, afstraffelse og andre yderligtgående og udemokratiske metoder
 • Begynder at opdele sin omverden i ’os og dem’ og ser fjendebilleder
 • Isolerer sig fra vennekreds og familie

Vi tager alle henvendelser alvorligt. Vi lytter til din bekymring og vender den med relevante myndighedspersoner. Herefter handler vi hurtigst muligt.

Gladsaxe Kommune har et beredskabsteam, der understøtter en synlig og systematisk sagsgang i samarbejde med den ansvarlige SSP-konsulent i kommunen. Dette sker i tæt samarbejde med politiet. Teamet har blandt andet disse funktioner:

 • At sikre en hurtig og ensartet  sagsbehandling
 • At støtte op om den koordinerende SSP-indsats
 • At sikre vidensdeling blandt personalegrupper

SSP-konsulent

Jeanette Vamdrup Jacobsen, Mail: jevaja@gladsaxe.dk, Mobil: 24 94 88 19

Antiradikalisering

Københavns Vestegns Politi, Mail: kbhv-radikalisering@politi.dk

Hvis du er bekymret eller har brug for råd  og vejledning i forhold til at handle på en bekymring, så kan du henvende dig anonymt til Den Nationale Hotline mod Radikalisering på telefon 41 74 90 90.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback