Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Bandekriminalitet, radikalisering og ekstremisme Forebyggelse i fællesskab

Forebyggelse i fællesskab

Forebyggelse i fællesskab har til formål at forebygge radikalisering, ekstremisme og kriminalitet ved at øge trygheden og styrke sammenhængskraften i udvalgte boligområder. Det gøres ved at identificere de mange positive ressourcer som i dag findes lokalt i boligområderne – og få sat dem i spil og koblet til både hinanden og udfordringer. Med de positive ressourcer tænker vi på foreninger, institutioner, beboernetværk og lokale ildsjæle, som vi mener har vigtig viden og praksiserfaringer på området. Et særligt kendetegn ved Forebyggelse i fællesskab er netop, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle, når brobyggere og andre lokale nøglepersoner indgår i arbejdet med at sikre vedvarende tryghed hos borgerne. Det tætte tværfaglige samarbejde på tværs af kommune, politi, boligforeninger og civilsamfund understøtter projektets formål.

I den forbindelse er der udarbejdet et inspirationskatalog til inspiration for boligforeninger, kommuner og politi, som skal arbejde civilsamfundsinddragende i forebyggelsesarbejdet mod kriminalitet og ekstremisme, og med at opbygge robusthed i lokalsamfund. Kataloget er udarbejdet i projektet Forebyggelse i Fællesskab i samarbejde mellem Gladsaxe, Ballerup og Herlev Kommune og Københavns Vestegns Politi. I kataloget er beskrevet de metoder og indsatser som er er afprøvet i praksis, og som forhåbentlig kan tjene til inspiration andre steder.

Inspirationskataloget er, som en del af projektet Forebyggelse i fællesskab, støttet af puljen ’Udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder’ fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback