Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Folkeskoler Skolestart og skoleskift

Skolestart og skoleskift

Indskrivningen til kommende 0. klasse 2024 er nu afsluttet.

Alle forældre til kommende skolebørn, vil få svar på, hvilken skole deres barn er optaget på, i midten af marts 2024.

Børnehaveklassen er en obligatorisk del af skolegangen. Alle børn, der fylder seks år i 2024, skal derfor begynde undervisning, og for næsten alle betyder det, at de skal begynde i skole senest august 2024.

Børn, der fylder fem år inden den 1. oktober 2024, kan optages i en børnehaveklasse i skoleåret 2024-2025, hvis det vurderes, at barnet kan følge undervisningen og følge klassen videre til 1. klasse.

Har du spørgsmål om skolestart, kan du kontakte Skoleindskrivningen telefonisk på 39 57 53 28 alle dage mellem klokken 9.00 og 14.00.

Læs mere

Overgangen fra dagtilbud til skole og SFO skal være så let som muligt for barnet. I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring. 

Læs mere om, hvordan vi arbejder med overgangen fra dagtilbud og skole

 

For at tilgodese barnets optimale udvikling kan der være tilfælde hvor henholdsvis forældre/dagtilbud/skole er usikre på, om et barn skal starte i børnehaveklassen, når undervisningspligten indtræder ved barnets 6. år. Du kan søge om at dit barns skolegang udsat, hvis du mener, der er behov for det. Ansøgningen skal være begrundet i en konkret vurdering af dit barn, som foretages af fagpersoner, for eksempel daginstitutionslederen fra barnets børnehave, en psykolog eller talepædagog tilknyttet barnets børnehave.

Ønsker du at søge om udsættelse af dit barns skolegang?

Udfyld ansøgning om udsat skolestart

Skemaet afleveres til skolelederen på distriktsskolen. Selvom du vælger, at dit barn skal gå på privatskole eller i en folkeskole uden for Gladsaxe Kommune, skal ansøgningen forsat sendes til distriktsskolen.

Send ansøgningen via sikker mail til Skoleafdelingen.

Der er søskendegaranti i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at børn med søskende til og med 6. klassetrin på en anden skole end distriktsskolen, barnet hører til, som udgangspunkt har ret til at blive optaget på den samme skole.  
  
Enkelte skoler har tidligere fraveget søskendegarantien, men Byrådet besluttede den 11. november 2015 at genindføre søskendegarantien fremadrettet på de skoler, hvor den er fraveget.   
  
De tidligere besluttede fravigelser i søskendegarantien gælder fortsat. Læs nærmere omkring fravigelserne på de enkelte skoler nedenfor.

Søskendegaranti på Bagsværd Skole

Der er ingen søskendegaranti for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Bagsværd skole fra og med 13. december 2011 enten i børnehaveklassen eller på et andet klassetrin.

Mindre søskende til børn, der er indskrevet i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2016/2017, vil have søskendegaranti.

Søskendegarantien er dog fraveget for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Bagsværd Skole til skoleåret 2018/2019, 2019/2020 samt 2023/2024.

Søskendegaranti på Gladsaxe Skole

Der er ingen søskendegaranti for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Gladsaxe skole fra og med 13. december 2011 enten i børnehaveklassen eller på et andet klassetrin.

Mindre søskende til børn, der er indskrevet i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2016/2017, vil have søskendegaranti.

Søskendegarantien er dog fraveget for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Gladsaxe Skole til skoleåret 2019/2020.

Søskendegaranti på Buddinge Skole

Der er ingen søskendegaranti for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Buddinge til skoleåret 2014/2015.

Mindre søskende til børn, der er indskrevet i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2016/2017, vil have søskendegaranti.

Søskendegarantien er dog fraveget for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Buddinge Skole til skoleåret 2023/2024.

Søskendegaranti på Stengård Skole

Der er ingen søskendegaranti for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Stengård skole fra og med 14. juni 2011 enten i børnehaveklassen eller på et andet klassetrin.

Mindre søskende til børn, der er indskrevet i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2016/2017, vil have søskendegaranti.

Søskendegarantien er dog fraveget for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Stengård Skole til skoleåret 2022/2023, 2024/2025 og 2025/2026.

Søskendegaranti på Søborg Skole

Der er ingen søskendegaranti for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Søborg skole fra og med 10. april 2012 enten i børnehaveklassen eller på et andet klassetrin.

Mindre søskende til børn, der er indskrevet i børnehaveklassen fra og med skoleåret 2016/2017, vil have søskendegaranti.

Søskendegarantien er dog fraveget for yngre søskende til børn, der er bosiddende uden for distriktet og er indskrevet på Søborg Skole til skoleåret 2022/2023.

Ved skoleskift er der altid kontakt mellem skolerne i forvaltningen. I Gladsaxe arbejder vi med åbenhed mellem skolerne og de tværfaglige enheder, men der skal være samtykke fra forældrene til at kontakte afgivende skole. 

Når forældre på eget initiativ ønsker et skoleskift og derfor henvender sig til en skole, følger skolen retningslinjerne for almindeligt skoleskift.

Faglig ledelse på begge skoler forpligtiger sig til at skabe et koordineret samarbejde, både med henblik på afklaring og en eventuel plan for skift.

Forældrene gøres opmærksomme på, at vi i Gladsaxe har en holdning til, hvad et skoleskift kan og ikke kan, og at et skift altid indeholder et koordinerende samarbejde og en fælles plan imellem afgivende og modtagende skole.

Læs mere om

Folkeskolerne i Gladsaxe

Helhed og sammenhæng i børns liv, pjece

Skolestart 2024, pjece

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback