Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Økonomiske forhold Efterskoleophold

Efterskoleophold

Støtte til efterskoleophold via Serviceloven

Unge kan fra 8. klasse få økonomisk støtte til et år på efterskole. Det er familiens socialrådgiver i Familieafdelingen, der behandler ansøgninger om økonomisk støtte til efterskole.

Kriterier, der skal være opfyldt for at være i målgruppen for støtten, er:

  • Et ophold på efterskole vil være af væsentlig betydning for barnet (et socialt støttebehov) og kan erstatte en mindre indgribende indsats.
  • Forældrene har ikke økonomi til selv at betale for opholdet (der udarbejdes en økonomisk beregning for at sandsynliggøre behovet for økonomisk støtte).

Målgruppe

Forældre til en ung, som har behov for et år på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse.

Lovhjemmel

Serviceloven § 52a.
Barnets Lov § 35 stk. 4-5 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om økonomisk støtte til efterskole, kan du kontakte din socialrådgiver i Familieafdelingen. Hvis du endnu ikke har en socialrådgiver tilknyttet, så kan du kontakte Familie og Rådgivning på telefon 39 57 54 10.


Særligt tilbud om støtte til efterskoleophold for unge, som har modtaget specialundervisning i Gladsaxe

Gladsaxe Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg har besluttet, at unge, der har modtaget specialundervisning i Gladsaxe, kan bevilges et tilskud til efterskoleophold.

For at være berettiget til tilskuddet skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Eleven har modtaget specialundervisning i minimum seks måneder af skoleåret op til opstart på efterskolen. Specialundervisning er enten støtte i mindst ni undervisningstimer ugentligt i en almindelig klasse, undervisning i en gruppeordning/specialklasse eller på en specialskole.
  • Eleven er bosat i Gladsaxe Kommune under efterskoleopholdet. Hvis eleven fraflytter kommunen under efterskoleopholdet, ophører tilskuddet fra fraflytningsdatoen. 
  • Eleven er optaget på en godkendt efterskole.

Tilskuddet udgør ca. 20.000 kr. for et år (taksten reguleres lidt hvert år) og tildeles til den efterskole, hvor eleven er optaget. Efterskolen fratrækker tilskuddet, inden de sender en opkrævning til elevens forældre.

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der bevilger tilskud til efterskoleophold for unge, der har modtaget specialundervisning. PPR har kun mulighed for at bevilge det ovennævnte tilskud til efterskoleophold. Det er ikke muligt at få dækket hele udgiften til efterskoleopholdet, udgifter til transport eller andet.

Målgruppe

Forældre til en ung, som har behov for et år på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse.

Lovhjemmel

Serviceloven § 52a.
Barnets Lov § 35 stk. 4-5 (træder i kraft den 1. januar 2024).

Kontakt

Du kan kontakte PPR via e-Boks eller borger.dk.

Se vejledning til, hvordan du sender Digital Post


Familie og Rådgivning

Rådhus Allé 3
2860 Søborg
familie@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback