Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Information til viceværter

Information til viceværter

Hvis du skal have hentet ophalercontainer og have hentet med grab, skal du bestille via selvbetjeningsløsningen, gladsaxe.dk/affaldmedlogin. Se vejledning i nederste afsnit på siden.

Mindre boligafdelinger skal bruge selvbetjeningsløsningerne på Mitaffald, når de skal indberette afvigelser, se tømmekalender, ændre på antal beholdere, hvis beholdere er gået i stykker med mere.

Skal I bestille ekstra ydelser for eksempel ekstra tømning på grund af overfyldte beholdere, fejlsortering eller andet, så brug selvbetjeningsløsningen Ekstraaffald

Hvis du er (ny) affaldsansvarlig/vicevært i ejendommen eller boligforeningen, har vi brug for dine kontaktoplysninger.

Oplysningerne bruges til, at Miljøafdelingen i kommunen eller vognmanden kan komme i kontakt med dig. På forhånd tak for hjælpen.

Skal du anmelde manglende tømning af beholdere eller andre uregelmæssigheder, så gå ind på på Renoweb via gladsaxe.dk/mitaffald.

Hvis du har brug for at drøfte nye tiltag, affaldsgårde eller lignende, så kan du maile til Miljøafdelingens Team virksomheder og Affald på affald@gladsaxe.dk eller ringe på telefon: 39 57 58 51.

Brug affaldsappen "Affaldsportalen". Det kan være en stor fordel, hvis du har mange standpladser. Du klikker alle standpladserne ind, så du har dem liggende på telefonen eller din ipad. Når du er ude på din runde, for at tilse beholderne, kan du umiddelbart via appen melde afvigelserne ind. Du behøver ikke at vente, til du er tilbage på kontoret.

Du kan også se, hvilke beholdere der bliver tømt næste gang m.m.

Du kan downloade vores affaldsapp "Affaldsportalen" på nedenstående links:


Download til android telefoner

Download til apple telefoner

Har I ikke fået hentet jeres affald, eller har I andre problemer i forbindelse med, at I får hentet affald? Gå ind på Mitaffald.  

 

Sørg for, at det er tydeligt markeret, hvor storskrald skal stå. Der skal være plads nok til, at storskraldet kan opbevares og til, at skraldemanden nemt kan få fat i skraldet.

Flere forskellige typer affald afleveres i dag samme sted som storskrald, men skal stilles separat: stort og småt brændbart, stort og småt elektronik, stort metal, stort plast, deponi (keramik, ovnfast glas, krystal). Møber mv. skal så vidt muligt være skilt ad.

HUSK:
Vi henter ikke byggeaffald (paneler, gulve, osv)

Viceværter eller affaldsansvarlige kan tilmelde sig "Viceværtordning for afhentning af farligt affald" (Maling, kemikalier, lyspærer og batterier) eller "Udvidet miniordning for farligt affald"

"Viceværtordning for afhentning af farligt affald" er tiltænkt større ejendomme eller boligselskaber, der har en vicevært eller en affaldsansvarlig.

"Udvidet miniordning for farligt affald" er for mindre bebyggelser, som ikke nødvendigvis har en vicevært.

Læs om disse ordninger og få andre informationer om farligt affald på siden
Ordninger for farligt affald

Tilmeld dig den nye "Udvidet minordning for farligt affald" og bestil røde kasser på Ekstraaffald.

Godkendt adgangsvej
For at dit affald kan blive hentet, er det vigtigt, at vejen til dit affald er skridsikker, ren, vedligeholdt og oplyst. Derfor skal underlaget også være jævnt og kørefast med for eksempel fliser eller asfalt. 

Placering af de forskellige affaldsbeholdere
Affaldsbeholdere skal opstilles i terræn enten i affaldsrum i bygninger, i skure eller i det fri. Specifikke krav til adgangsforholdene er nærmere beskrevet i Regulativ_for_husholdningsaffald. Hvis beholderne fjernes fra det sted, de er registreret i dag, er det vigtigt, at I gør opmærksom på det, så de kan blive registreret korrekt.

Standplads for storskrald (elektronik, stort metal, stort og småt brændbart) og haveaffald skal placeres, så storskraldsbilen kan holde lige ved pladsen.

Standplads for genanvendeligt affald må placeres maksimalt 40 meter målt fra midten af vejen og op til pladsen. 

Placering af standplads til farligt affald skal være i terræn, og der må ikke være afløb i nærheden. 

Mål på beholdere og affaldsrum
Find mål på beholdere og hvor meget plads der er brug for i affaldsrum og rundt om beholderne i Håndbogen for affaldshåndtering i nybyggeri i Gladsaxe Kommune, se link nederst på siden.

Laver du ændringer i måden, dit affald er indrettet på, eller etablerer du en ny plads til dit affald (også kaldet standplads), skal du sikre dig, at du Regulativ_for_husholdningsaffald.pdf. Du kan få inspiration og vejledning i Haandbog-i-affaldshaandtering-ved-nybyggeri

Du skal være opmærksom på, at skal kommunen levere nye beholdere til genanvendeligt affald, kan der være op til fire ugers leveringstid.

Husk at give kommunen besked, når standpladsen er klar til benyttelse, så afhentningen af affaldet bliver registreret i  Renoweb.

 

Hvis I har brug for at ændre på størrelsen eller antallet af bebyggelsens beholdere, kan du gøre det via Mitaffald. Husk, at du skal bruge MitID. 
 

Kommunen skaffer og leverer beholdere til alle affaldsfraktioner.

 

Har du brug for hjælp til sorteringen?
I Gladsaxe Kommune har vi forskellige informationsmaterialer og skilte, der skal gøre det nemmere at sortere affaldet korrekt.

 • Sorteringsguide
 • Fraktionsskilte
 • Nej tak skilte
 • Plakater om farligt affald
 • Plakater om tekstilaffald 


Udlevering af trykte informationsmaterialer
Du kan hente de forskellige materialer elektronisk her på siden eller du kan lave en aftale med Miljøafdelingen om afhentning eller forsendelse af materialerne.

Sorteringsguides

Affaldssorteringsguide-12-fraktioner

Affaldssorteringsguide-12-fraktioner-engelsk.pdf

Affaldssorteringsguide-12-fraktioner-ALLE-2022-Ukrainsk.pdf

Plakater om tekstilaffald

Hvad skal til tekstilaffald?

Hvad sker der med det indsamlede tekstilaffald

Plakat om farligt affald

Affaldssortering-Roed-boks-til-farligt-affald-2022-Plakat-A3-print.pdf 

Fraktionsskilte (klistermærker til at sætte på beholderne)

Fraktionsskilt-RESTAFFALD

Fraktionsskilt-MADAFFALD

Fraktionsskilt plast og mad- og drikkekartoner

Fraktionsskilt-METAL.pdf

Fraktionsskilt-PAPIR.pdf

Fraktionsskilt-GLAS.pdf

Fraktionsskilt-PAP-OG-KARTON.pdf

Fraktionsskilt-ELEKTRONIK.pdf

Fraktionsskilt-STORT-OG-SMAaT-BRAeNDBART.pdf

Fraktionsskilt-IKKE-BRAeNDBART.pdf

Fraktionsskilt-FARLIGT-AFFALD.pdf

Nej tak skilte (klistermærker til at sætte på beholderne)

nej-tak-skilt-pizzabakker.pdf

Nej tak skilt - plastikposer i beholderen til metal, glas og papir

Nej tak skilt - dagrenovation i beholderen til glas, papir, plast, pap og metal

nej-tak-skilt-foliepakket-reklamer.pdf

nej-tak-skilt-elektronik-i-metal.pdf

nej-tak-skilt-juice-og-mAelkekartoner.pdf

 

I har selv ansvar for at rengøre beholderne.
I kan vælge at lade et firma gøre dem rent for jer. Det kan eventuelt betale sig for jer at få vognmanden til det, hvis det er et større boligselskab. 

Hvis det har sneet eller det er glat har du som vicevært/affaldsansvarlig ansvar for at rydde vejen. Se under Gebyrer, beholdere og regler

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes ordning for tømning af ophaler-container, afhentning af affald med grab eller Viceværtordning for afhentning af farligt affald, skal du bruge selvbetjeningsløsningen, Vejledning til selvbetjeningsløsning for større boligselskaber

I kan/skal bruge selvbetjeningsløsningen til følgende:

Bestille afhentning af ophalercontainer, tømning med grab og tømning af materiel til farligt affald.
Se de standpladser/affaldsøer der er registreret i din ejendom.
Anmelde afvigelser.
Ændre på kontaktoplysninger i din boligafdeling
Se vejledning til selvbetjeningsløsning i RenoWeb

Vejledning i hvordan du bestiller madaffaldsposer til dine beboere/din institution
Gå ind på Ekstraaffald

 • Tast din adresse ind i adressefeltet og vælg adressen fra ”rullegardinet”
 • Klik på ”Næste” i bunden af siden
 • Klik + og vælg antallet af kasser du vil bestille. Der er 10 ruller i en kasse og der er 100 poser i én rulle
 • Klik på ”Tilføj til kurv”
 • Hvis du har nogle kommentarer, så tast dem i kommentarfeltet
 • Klik på ”Næste” i bunden af siden
 • Indtast dit navn, din e-mail og dit telefonnummer
 • Klik på ”Næste” i bunden af siden
 • Tjek om oplysningerne er korrekte
 • Klik på ”Jeg accepterer handelsbetingelserne” – Det er gratis at bestille poserne 😊
 • Klik på ”Til betaling”

Så er bestillingen gennemført og poserne vil blive leveret inden for 14. dage. Du kan vælge at udskrive en kvittering, men det er ikke nødvendigt, for du kan se din bestilling på Mitaffald.

Vælg din adresse fra ”rullegardinet”, klik ”Næste”, klik på pilen udfor ”Bestillinger af engangsydelser” – så kan du se, hvad du har bestilt.

Hvad kan I gøre?
Vil I hjælpe med at få indsamlet brugt tøj, bælter og tasker til genbrug, så andre kan få glæde af det?

Råder I over et areal, hvor der kan stå en tøjcontainer, så er det måske en mulighed at sætte en container op til indsamling. Organisationerne vurderer i den konkrete sag, om det kan betale sig for dem at opsætte en tøjcontainer på området.

Skriv til os, hvis I vælger at få opsat en container, så kommer I med på kortet over containere til tekstilgenbrug.


Følgende foreninger har vist interesse i at opsætte tøjindsamlingsmateriel i Gladsaxe Kommune:

Dansk Røde Kors: Ring for aftale på 35 25 92 88, eller skriv på clnie@rodekors.dk

Danmission: Kontakt genbrug@danmission.dk

Folkekirkens Nødhjælp: Ring for aftale på 50 60 20 80 eller skriv på pakl@dca.dk

Frelsens Hær: Ring for aftale på 44 94 29 92

Kirkens Korshær: Ring for aftale på 23 26 02 59

Red barnet (Trasborg): Ring for aftale på 43 52 63 87 eller skriv på helen@trasborg.dk

UFF: Ring for aftale på 23 65 67 30 eller skriv på humma@uff.dk

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback