Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Gebyrer, beholdere og regler

Gebyrer, beholdere og regler

Få styr på regler, takster og hvordan du bestiller ekstra beholdere.

Affaldsbeholdere


Villa- og rækkehuse

2-delt beholder til plast/kartoner til mad og drikke & papir
Bliver udleveret af kommunen.
Fås i to størrelser - 240 liter eller 370 liter. 

2-delt beholder til glas & metal
Bliver udleveret af kommunen.
Fås i to størrelser - 240 liter eller 370 liter.

2-delt rest/madaffaldsbeholder 
Udleveres af kommunen
Fås i to størrelser - 240 liter eller 370 liter.

Du kan ændre på størrelsen på beholderne på gladsaxe.dk/mitaffald, ligesom du her kan bestille en ny beholder eller nyt låg, hvis den eller låget går i stykker. OBS: Du skal bruge NEM ID

Har du en stor familie med f.eks. blebørn, er det muligt at få en ekstra 140 liters rest-beholder - udleveres af kommunen ved forespørgsel.

 

Rød kasse til farligt affald - frivillig ordning

Bestil en rød kasse

Læs mere om ordningen 

 

Beholder til pap - frivillig ordning
Bliver udleveret af kommunen.
Bestil på affald@gladsaxe.dk - husk at skrive din adresse.

 

Beholder til haveaffald
Skal du selv købe i et byggemarked eller lignende. 
Vær opmærksom på, at beholderen skal opfylde en række krav, idet den blandt andet skal passe til skraldebilens løfteanordning. For eksempel skal højden fra terræn til gribekant være mindst 98 cm. Dette opfylder beholdere på 140 liter, 180/190 liter eller 240 liter. To-hjulede beholdere på mere end 240 liter er ikke godkendte. Vi anbefaler, at du køber en frostsikker beholder.

 

Etageejendomme

Tal med din vicevært, hvis du synes, at ejendommen skal have nye beholdere, eller de er gået i stykker.

Bestilling af røde kasser til mindre etageejendomme
Den affaldsansvarlige kan bestille røde kasser på gladsaxe.dk/roedekasser

 

Der er en række krav til din adgangsvej og placering af beholdere

 • Placer beholderne, så der er maksimalt 40 meter fra midten af vejen og hen til beholderne. OBS: Haveaffald, pap og andet storskrald skal placeres ved skel, bagkanten af fortov, senest kl. 7.00 på tømmedag.
 • Adgangsvejen skal være jævn og skridsikker, og arealet befæstet med fliser, asfalt eller lignende. Græsarmering, grus, faststampet jord, perlesten, skærver, brosten, chaussesten og lignende accepteres ikke som fast og jævnt underlag. Adgangsvejen skal befæstes i minimum en meters bredde.
 • Adgangsvejen må ikke have en hældning
 • Adgangsvejen skal have en højde på mindst 2 meter og en gennemgangsbredde på mindst 1 meter, så skraldemanden frit og uhindret kan få adgang til beholderne. Det betyder, at buske eller træer skal være beskåret, så grenene ikke er i vejen. Vær opmærksom på din garages højde.
 • Der skal være lys på adgangsvejen på tømmedagen.
 • Er der en låge eller dør på adgangsvejen, skal den kunne stå åben ved egen hjælp.
 • Alle beholdere undtagen beholdere til mad- og restaffald skal altid stå med håndtaget udad mod vejen.
 • Bor du i rækkehus, skal beholderne til det genanvendelige affald stå på den side af huset, som vender ud mod en farbar vej - også selvom beholderen til restaffald står på modsat side.

Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene

Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, skal du køre beholderne frem til fortovet, når de skal tømmes og tilbage igen.

Må jeg stille min beholder om i baghaven og køre den frem på tømmedagen?

Ja, det må du gerne, men det er dit eget ansvar at huske at køre beholderne frem. Glemmer du at sætte beholderen frem, bliver den først tømt ved næste tømning.

Download affaldsappen Perfect Waste, og sig ja til notifikationer eller tilmeld dig vores e-mailservice, så får du besked, for eksempel dagen før vi skal tømme din beholder.

Dispensation

Rækkehuse, hvor det ikke er muligt at sætte beholderen på den side af huset, som vender ud mod farbar vej, kan ansøge Miljøafdelingen om en dispensation. Ansøgningen skal være begrundet og gælde for samtlige husstande i rækken. Send en mail til: affald@gladsaxe.dk 

Ejendommen skal sørge for at rydde sne og sikre, at der ikke er glat på adgangsvejen. Adgangsvejen er den vej, skraldemanden går fra skraldebilen og ind til affaldsbeholderne. Skraldemanden kan ikke køre med affaldsbeholderne eller hente affald, hvis der er sne eller glat.

Ryd en meter bred sti hele vejen fra affaldsbeholderne og ud til midt på vejen, hvor skraldebilen holder. Slå også et meter bredt hul gennem snebunker langs fortove eller cykelsti. Sørg for, at der ikke er glat. Så kan skraldemanden arbejde sikkert og hente jeres affald.

Hvis du ikke kan nå at rydde for sne og glatførebekæmpe, kan du vælge at køre beholderne frem til skel. Du skal være opmærksom på, at beholderne ikke må blokere fortov og kørevejen.

Hvis dit affald ikke bliver tømt på grund af manglende snerydning, eller adgangsvejen ikke er glatførebekæmpet, kan du mod betaling bestille en tømning uden for ordinær rute.

Mindre ejendomme, parcel- og rækkehuse kan også købe et klistermærke til at sætte på en ekstra sæk, som de selv køber. Se under Ofte stillede spørgsmål - hurtig hjælp.
 

Du skal selv sørge for at rengøre dine udendørs beholdere, når de trænger. Du kan eventuelt få et firma til det, men som privatperson kan det ikke betale sig at få vognmanden til det.

 

Takster og gebyrer

Som hovedregel opkræver kommunen et fællesgebyr for affald pr. bolig (enhed). Gebyret opkræves også for huse, der er ubeboede.

Fællesgebyret dækker:

 • Afhentning og behandling af storskrald, herunder beholdere til pap
 • Afhentning og behandling af haveaffald
 • Genbrugsbeholdere til plast/drikke- og madkartoner & papir
 • Genbrugsbeholdere til glas & metal
 • Batteribeholderne
 • Genbrugsstationen
 • Administration
 • Behandling af affaldet (storskrald og genanvendeligt)

Fællesgebyr for 2024 eks. moms
Parcel- og rækkehus: 2.443 kr.
Etage alm. beholdere:2.212 kr.
Etage nedgravede beholdere: 2.187 kr.
Haveforeninger: 1.456 kr.
Kollegieværelse uden eget køkken: 221 kr.
Kollegielejlighed med eget køkken: 553 kr.

Fællesgebyr for 2023 eks. moms
Parcel- og rækkehus: 2.150 kr. 
Etage alm. beholdere: 1.990 kr. 
Etage nedgravede beholdere: 1.936 kr. 
Haveforeninger: 1.282  
Kollegieværelse uden eget køkken: 199 kr. 
Kollegielejlighed med eget køkken: 497 kr.

Mad- og restaffaldsgebyret beregnes ud fra det antal beholdere til mad- og restaffald, som du får tømt, og hvor ofte de bliver hentet. Afhentningsgebyret dækker alle omkostninger i forhold til afhentning af mad- og restaffald for ét år:

 • Indkøb af poser til madaffald
 • Afhentning af affaldet i biler
 • Behandling af affaldet
 • Kontraktstyring/administration af ordningen
 • Materiel til ordningen

 

Gebyr for parcel- og rækkehuse i 2024

Mad- og restaffald
2 kammer 240 l beholdere 14 dages tømning: 1.075 kr. eks. moms
2 kammer 370 l beholdere 14 dages tømning: 1.285 kr. eks. moms
Dispensationsbeholder
1 kammer 140 l restaffald 14 dages tømning 898 kr. eks. moms

Eksempel på parcelhus 2024
2 kammer 240 l beholdere 14 dages tømning: 1.075 kr. eks. moms 
Fællesgebyr: 2.443 kr. eks. moms
Gebyr i alt: 3.518 kr. eks. moms

 

Gebyr for parcel- og rækkehuse i 2023 eks. moms

Mad- og restaffald
2 kammer 240 l beholdere 14 dages tømning: 1.066 kr. 
2 kammer 370 l beholdere 14 dages tømning: 1.258 kr. 
Dispensationsbeholder
1 kammer 140 l restaffald 14 dages tømning 894 kr. 

Eksempel på parcelhus 2023
2 kammer 240 l beholdere 14 dages tømning: 1.066 kr. 
Fællesgebyr: 2.150 kr. 
Gebyr i alt: 3.217 kr. eks. moms

Mad- og restaffaldsgebyret dækker alle omkostninger til indsamling og behandling af restaffald og madaffald for ét år:

Gebyr for mad- og restaffald i etageejendomme 2024  eks. moms

Beholdere og vippecontainere eks. moms
140 l 1 kammer beholder: 1.666 kr.
240 l 1 kammer beholder: 1.970 kr.
440 l 1 kammer beholder: 3.034 kr.
660 l 1 kammer beholder: 3.887 kr.
6 m3 vippecontainer: 22.650 kr.
8 m3 vippecontainer: 25.288 kr.
10 m3 vippecontainer: 35.700 kr.
12 m3 vippecontainer: 37.321 kr.

Tømning af nedgravede beholdere og komprimatorcontainere eks. moms
OBS: Denne takst dækker kun tømning og kørslen til forbrænding. Der betales for behandling af affaldet efter vægt. Pris for dette står særskilt på ejendomsskattebilletten.

Komprimatorcontainer: 51.466 kr.
2-5 m3 nedgravet container ugetømning: 15.162 kr.
2-5 m3 nedgravet container 14 dages tømning: 7.479 kr.

 

Gebyr for mad- og restaffald i etageejendomme 2023  eks. moms

Beholdere og vippecontainere eks. moms
125 l sække: 1.203 kr.
140 l 1 kammer beholder: 1.555 kr.
240 l 1 kammer beholder: 1.919 kr.
440 l 1 kammer beholder: 2.957 kr.
660 l 1 kammer beholder: 3.928 kr.
6 m3 vippecontainer: 22.650 kr.
8 m3 vippecontainer: 25.665 kr.
10 m3 vippecontainer: 35.700 kr.
12 m3 vippecontainer: 37.672 kr.

Tømning af nedgravede beholdere og komprimatorcontainere eks. moms
OBS: Denne takst dækker kun tømning og kørslen til forbrænding. Der betales for behandling af affaldet efter vægt. Pris for dette står særskilt på ejendomsskattebilletten. 2023.

Komprimatorcontainer: 47.663 kr.
2-5 m3 nedgravet container ugetømning: 14.773 kr.
2-5 m3 nedgravet container 14 dages tømning: 7.271 kr.

Det er dit ansvar at kontrollere om oplysningerne på din bidragsopkrævning er rigtige. Du skal særligt være opmærksom på:

 • er antallet af sække/beholdere på bidragsopkrævningen i overensstemmelse med det antal du får tømt
 • er antallet af husstande i forbindelse med opkrævning af fællesgebyr i overensstemmelse med det faktiske antal på din ejendom

Er der fejl på din bidragsopkrævning, skal du kontakte Miljøafdelingen, så vi kan få fejlen rettet.

Refusionsopgørelse

Køber eller sælger du en bolig skal renovationsgebyret (betaling for afhentning af affald) fremgå af refusionsopgørelsen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Udgiften fremgår af bidragsopkrævningen.

Gladsaxe Kommune har ikke at gøre med refusionsopgørelsen. Det er alene et anliggende mellem køber og sælger.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback