Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og genbrug Fra affald til ressourcer Elektronik til genbrug

Elektronik til genbrug

Aflevér gamle telefoner og tablets til genbrug

Gladsaxe Kommune lancerer et nyt initiativ, der skal gøre det lettere at komme af med gammel elektronik, og sende det til genbrug, så andre kan få glæde af det.

Elektronikskrot er den hurtigst voksende affaldstype i verden, danskerne har verdens 3. højeste forbrug af elektronik, og vores forbrug er fordoblet på 10 år. Desværre er vi ikke særlig gode til at indsamle det brugte elektronikaffald. Ifølge en artikel i Ingeniøren fra 2022 er der kun syv lande i EU, der er ringere end os til indsamle el-skrot, det er lande som Rumænien og Slovenien. 

Det vil vi gerne være med til at rette op på i Gladsaxe Kommune, for vi kan helt sikkert også blive meget bedre til at sikre, at vores telefoner og tablets får nyt liv til glæde for andre.

Hvor kan jeg få hjælp til at aflevere elektronik til genbrug?

Du kan trygt, let og enkelt aflevere gamle mobiltelefoner og tablets til genbrug på tre forskellige lokationer i Gladsaxe.

  • IT-Caféen på Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé: tirsdage kl. 16.00-17.30
  • Aktivitetshuset ’Seniorklubberne i Høje Gladsaxe’, Høje Gladsaxe Torv 2H: onsdage kl. 13.00-16.00
  • Nethood på Bibliotek+, Høje Gladsaxe Torv 2: torsdage kl. 13.00-15.30

I træffetiden står de it-frivillige klar til at hjælpe dig med, hvordan du nulstiller dine tablets eller telefoner, inden du afleverer dem.
Det er derfor vigtigt, at du kan huske din kode.

Herefter bliver telefoner og tablets lagt i en aflåst kasse, som kommunen henter og overdrager til firmaet Tier1Asset. Tier1Asset sørger for, at alle personfølsomme data bliver slettet efter gældende GDPR-regler, når du afleverer elektronik til genbrug.

Gladsaxe Kommune får ingen økonomisk gevinst ud af indsamlingen eller videresalget af de indleverede telefoner og tablets. Størstedelen af udstyret vil kræve reparationer eller udskiftning af reservedele, før virksomheden har mulighed for at sælge udstyret videre. Udstyr som har en alder der betyder, at det ikke længere kan bruges eller udstyr som er defekt og dermed ikke kan genanvendes, vil blive destrueret miljømæssigt forsvarligt. For de telefoner og tablets, som er i meget god stand, vil Gladsaxe Kommune modtage et mindre beløb fra virksomheden. Men forventningen er, at dette beløb højst vil være med til at nedbringe de udgifter, som kommunen har ved at indsamle og håndtere udstyret.

Afleveringen af telefoner og tablets er udelukkende et tilbud til dig, der ønsker, at dit aflagte it-udstyr ikke ender som affald, men i stedet kommer til at få nyt liv og indgå i en cirkulær økonomi. Vi opfordrer dog først og fremmest til, at du beholder din telefon eller tablet så længe som muligt, inden du anskaffer dig en ny.”

Elektronik som er gået i stykker og ikke kan genbruges, skal afleveres på en genbrugsstation, i din ejendoms beholder til elektronikaffald eller i storskraldsordningen i en klar pose.

Genbrug forlænger levetiden på elektroniske produkter og mindsker ressourceforbruget. På den måde kan vi sikre, at vi også i fremtiden har adgang til sjældne og kritiske metaller og mineraler, som netop findes i mobiltelefoner og tablets.

Det allerbedste du kan gøre, er at passe på din elektronik og beholde det så længe som muligt.

Når der er behov for at skifte ud, er det en rigtig god ide at anskaffe brugt udstyr.

Hver gang du anskaffer brugt elektronik frem for nyt, vil du spare miljøet for en stor mængde CO2-udledning, vandforbrug og elektronikaffald.

Gladsaxe Kommune sender elektronikken til en dansk virksomhed Tier 1 Assets, der håndterer alle personfølsomme data i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Herefter reparerer og klargør de produkterne, så din elektronik får nyt liv.

Herefter bliver elektronikken solgt i andre dele af Europa, hvor man har lettere ved at sælge brugt elektronikudstyr, end man har i Danmark.

Tier 1 Assets istandsætter årligt i Danmark 250.000 enheder, hvilket reducerer CO2-udledningen med 36.000 tons CO2.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback