Visionen for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere, nu og i fremtiden, kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

Høring af Gladsaxestrategien 2018-2022

Gladsaxestrategien 2018-2022 har været i høring fra 24. maj til 26. august og er nu i politisk behandling. Gladsaxe Byråd har tradition for at vedtage en fælles strategi for Gladsaxe hver byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

Hent høringsdokumentet her

Gladsaxe handler lokalt og tænker globalt

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. 

Læs mere om Gladsaxestrategien