Visionen for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere, nu og i fremtiden, kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

Gladsaxe handler lokalt og tænker globalt

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. 

Læs mere om Gladsaxestrategien

Høring af Gladsaxestrategien 2018-2022

Gladsaxestrategien 2018-2022 er i høring. Gladsaxe Byråd har tradition for at vedtage en fælles strategi for Gladsaxe hver byrådsperiode. Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele vores måde at arbejde på. Det skal understøtte visionen om bæredygtig vækst og velfærd.

I høringsperioden fra 24. maj til 26. august 2018 kan du få indflydelse ved at sende indsigelser og ændringsforslag til glstrategi_svar@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, Strategi, Kommunikation og HR, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.

Hent høringsdokumentet her