Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg Sådan stemmer du

Sådan stemmer du

Den mest almindelige måde at stemme på er ved at udfylde en stemmeseddel på dit valgsted ved personligt fremmøde.

Du kan søndag 9. juni 2024 stemme på dit valgsted fra kl. 9 – 20.

Du kan også vælge at stemme ved brevafstemning følgende steder:

  • Gladsaxe Rådhus: 28.04. – 06.06.2024 i almindelig åbningstid
  • Biblioteker: 25.05. – 06.06.2024 i åbningstid med personlig betjening
  • Kommunens plejeboliger: 03.06.2024, kl. 10-13 

Du kan i de sidste dage af brevafstemningsperioden stemme på følgende tidspunkter:

Dato

Tirsdag 4.6

Onsdag 5.6

Torsdag 6.6
Gladsaxe RådhusKl. 10-14Kl. 10-14
Kl. 10-18
HovedbiblioteketKl. 10-18
LukketKl. 10-18
BibliografenKl. 10-18LukketKl. 10-18
Bibliotek+Kl. 13-18LukketKl. 10-16
Mørkhøj BibliotekKl. 10-18LukketKl. 10-18
Værebro BibliotekKl. 10-16LukketKl. 10-16

Vælger der op til valgdatoen er syge, svækkede eller dårligt gående kan ansøge om at brevstemme i eget hjem ved at kontakte Folkeregistret. Ansøgningsfristen er 28. maj 2024.

Husk legitimation, når du stemmer
Husk legitimation i form af pas, kørekort, sundhedskort mm. Du kan også identificere dig via apps på din telefon (det digitale sundhedskort eller kørekort).

Du kan stemme på valgdagen ved at møde personligt op på dit valgsted med det valgkort, du har modtaget.

På valgstedet giver du dit valgkort ved valgbordet, og får udleveret din stemmeseddel. Så går du ind i stemmeboksen, hvor du sætter dit kryds på stemmesedlen ud for enten et parti eller en kandidat. Ved folkeafstemninger sætter du krydset ud for enten "ja" eller "nej". Når du kommer ud af stemmeboksen, lægger du din stemmeseddel i stemmeurnen. 

Husk altid kun ét kryds på stemmesedlen - ellers bliver din stemme ugyldig. Hvis du har brug for det, kan du altid få hjælp til at stemme på valgstederne, og skriver du forkert, skal du blot bede om at få byttet din stemmeseddel (stemmesedler lagt i stemmeurnen kan dog ikke ombyttes).

Du kan på valgdagen stemme fra kl. 8.00 - 20.00 (søndage og helligdage kl. 9.00 - 20.00). Afstemningen fortsætter dog også efter kl. 20.00 så længe, der er vælgere, der ønsker at stemme på valgstedet.

Find dit valgsted her.

Identifikation af vælgerne

Inden udlevering af stemmesedlen skal du oplyse din fødselsdato til den ansvarlige ved valgbordet.

Du kan også blive bedt om at oplyse dit navn, din bopæl og dokumentation for din identitet for at sikre, at du er stemmeberettiget og den, der står på valgkort.

Du bedes derfor medbringe både dit valgkort og legitimation på valgdagen.

Du kan brevstemme til valg inden valgdagen, når du har tid - husk altid legitimation.

Du kan brevstemme i enhver kommune i hele Danmark i 6 uger før valgdagen - dog kun 3 uger før et folketingsvalg - frem til 3 hverdage før valgdagen (inkl. lørdage).

Det betyder, at sidste frist for brevafstemning afhænger af ugedagen for valget. Ved valg om tirsdagen er sidste frist fredagen inden, ved valg om torsdagen er sidste frist mandagen inden valget og ved valg om søndagen er sidste frist torsdagen inden. 

Den tidsperiode, hvor du kan brevstemme bliver offentliggjort på hjemmesiden i god tid inden et valg. Se hvordan du brevstemmer her og husk altid legitimation, hvis du vil brevstemme.

Rådhuset er i perioden åben for brevafstemning i almindelig åbningstid. Se åbningstiderne nederst på siden.

Fra 3. lørdag før valgdagen og indtil tre hverdage (inkl. lørdag) før valget kan du også brevstemme på kommunens biblioteker i den del af åbningstiden, hvor der er biblioteksbetjening.

Bibliotekernes adresser og åbningstider finder du her

Brevafstemningen sikrer din stemmeret, hvis du er forhindret på valgdagen.

At brevstemme betyder ikke, at man stemmer ved at sende et brev til kommunen. Man brevstemmer derimod ved at møde op på Gladsaxe Rådhus i almindelig åbningstid - og i de sidste uger af brevafstemningsperioden også på kommunens biblioteker i den del af åbningstiden, hvor der er biblioteksbetjening. 

Vær opmærksom på, at brevafstemning ikke er tænkt som en hurtigere eller nemmere måde at stemme på - faktisk tager det ofte længere tid end på dit valgsted. Formålet med brevafstemning er, at du kan stemme, hvis du er forhindret på valgdagen.

Du skal medbringe gyldig legitimation som sundhedskort, kørekort eller pas.

Se rådhusets åbningstider nederst på siden eller følg linket til bibliotekernes åbningstider.

Sådan udfylder du brevstemmesedlen

Når du brevstemmer, får du udleveret et følgebrev, en stemmeseddel og to konvolutter (stor og lille).

Brevstemmesedlen ser anderledes ud, end den stemmeseddel vælgerne får udleveret på selve valgdagen.

Ved kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg er brevstemmesedlen påtrykt felter om parti og kandidat. Brevstemmesedlen er ikke fortrykt med kandidat- og partinavne og du skal derfor selv skrive navnet på den kandidat eller parti, du ønsker at stemme på (dvs. ikke med "X"). Hvis du brevstemmer efter kandidatlisten er offentliggjort, kan du finde opslag over kandidaterne der, hvor du brevstemmer.

Ved folkeafstemninger er brevstemmesedlen påtrykt to felter; ét felt med teksten "Ja" og ét felt med teksten "Nej". Du kan se temaet for folkeafstemningen på dit brevstemningssted. Hvis du støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved "Ja", og hvis du ikke støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved "Nej".

Når du har udfyldt stemmesedlen, lægger du den i den lille konvolut og afleverer den. Herefter skal du skrive under på følgebrevet. Konvolutten med din stemmeseddel og følgebrevet bliver lagt i den store yderkonvolut. Din brevstemme bliver bragt til dit valgsted på valgdagen, og talt med de andre stemmer.

Når du stemmer, når du har tid, foregår valghandlingen selvfølgelig anonymt.

Hvis du vil stemme ved en plejebolig

Inden et valg er der mulighed for at brevstemme ved Gladsaxe Kommunes plejeboliger. Du skal blot møde op med legitimation, f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas og dit valgkort.

Datoen for brevafstemning ved plejeboligerne fastsættes ved hvert valg, og placeres typisk i ugen inden valgdagen. Du kan på dagen stemme ved plejeboligerne kl. 10-13.

Alle er velkomne til at brevstemme ved kommunens plejeboliger, og personalet sørger særligt for, at alle beboere får mulighed for at brevstemme på dagen.

Du kan samme dag også brevstemme på Hareskovbo mellem  kl. 10-13. Mere information for beboerne kan fås på institutionerne.

Når du skal stemme i eget hjem

Hvis du er syg, svækket eller dårligt gående, så kan du inden valgdagen brevstemme i eget hjem.

Brevafstemning i hjemmet foregår ved, at du får besøg af to tilforordnede, som hjælper dig med at brevstemme og sørger for, at alt går rigtigt for sig. Du vil få direkte besked om, i hvilket tidsrum de tilforordnede kommer på besøg hos dig.

Du skal dog selv søge om at stemme i dit hjem, men Gladsaxe Kommune sørger for at borgere, der modtager hjemmehjælp, automatisk bliver orienteret om mulighederne for hjælp.

Du kan altid kontakte Folkeregistret, hvis du har brug for hjælp og vejledning med hjemmeafstemning.

Brevstemning på hospital

Er du indlagt på et hospital, kan du brevstemme på hospitalet. Det sørger hospitalet for.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback