Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg Klage over valg

Klage over valg

Du kan som vælger klage over valg, men hvem du skal klage til afhænger af hvilket valg, du ønsker at klage over. 

Klager over Byrådsvalg i Gladsaxe Kommune skal sendes til Gladsaxe Byråd.

Derimod skal klager over Regionsrådsvalg sendes til Regionsrådet. 
Klager over Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

En klage over et byrådsvalg skal sendes skriftligt til Gladsaxe Kommune, der træffer afgørelse snarest efter klagefristens udløb.

Klagen sendes pr. mail eller post til Gladsaxe Kommunes Valgsekretariat.

Kommunens afgørelse på en valgklage kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren senest 14 dage efter, du har modtaget kommunens afgørelse på din klage.

Hvis du ønsker at klage over et byrådsvalg, skal din klage være kommet frem til kommunen senest én uge efter valgdagen.

Ønsker du at klage over et andet valg, er klagefristen den samme, men din klage skal sendes til den myndighed, der er ansvarlig for valget. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback