Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg Hvem kan stemme

Hvem kan stemme

Læs mere om din valgret til EU-valg.

  • har valgret til Folketinget,
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU,
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark, eller
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), har opnået alderen for valgret til Folketinget (18 år) og har fast bopæl i Danmark.

Du har valgret til Folketinget, hvis du har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget, og ikke er umyndig (fuld fratagelse af retlig handleevne). Bemærk at personer under værgemål kan stemme til EU-valget, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne til EU-valget ift. statsborgerskab, alder og bopæl.  

Hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, skal du første gang søge om at blive optaget på valglisten, for at du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Læs mere her: EU-borgere skal første gang søge om at stemme til Europa-Parlamentsvalg.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Valgret for udlændinge i Danmark afhænger af valgets type. Du vil eksempelvis kunne have valgret til kommunalvalg og regionsrådsvalg, hvis du har fast bopæl i en kommune i Danmark, mens du ikke vil have valgret til Folketingsvalg og folkeafstemninger, som forudsætter dansk statsborgerskab.

Du kan læse mere om udlændinges valgret her.

Du skal være særligt opmærksom på dine muligheder for at stemme, hvis du opholder dig i et andet land. 

Dine muligheder for at stemme afhænger af dine forhold og hvilket land du opholder dig i, og du skal huske at søge om optagelse på valglisten i tide. 

Du kan læse mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets valg-hjemmeside

De forskellige ansøgningsskemaer for at kunne stemme til folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger (se om kommunal- og regionsvalg ovenfor) kan du også finde her:

Ansøgning via skema 1 sendes til bopælskommunen, mens ansøgning via skema 2 og 3 skal sendes til Københavns Kommune.

OBS! Vær opmærksom på forskellen mellem skema 1 og 3, idet valgretten for myndige og umyndige (personer frataget den retlige handleevne) personer er forskellig. 

Myndige vælgere, der opholder sig i tredjelande bør bruge skema 1 (Folketingsvalglisten), da det giver mulighed for at stemme til både folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger ved ophold i udlandet. Umyndige vælgere skal anvende skema 3, der giver mulighed for at stemme ved EU-valg ved ophold i udlandet.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback