Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Valg Hjælp til at stemme

Hjælp til at stemme

I Gladsaxe Kommune har du gode muligheder for at stemme - uanset om du har brug for hjælp eller ej.

Alle de steder, hvor du kan stemme, er der mulighed for at få personlig hjælp, og du kan her læse mere om, hvilke hjælpemidler vi stiller til rådighed.

Læs også Indenrigs- og Boligministeriets vejledning om hjælpemidler til valg - du finder alle hjælpemidlerne tilgængelige i Gladsaxe.

 • Sorte filtpenne til tydelig markering
 • Lup til forstørrelse
 • LED-lampe til lystilpasning
 • Overlægsplade til stemmeseddel (kun folkeafstemninger)

På Gladsaxe Rådhus er der en handicapvenlig stemmeboks med hæve/sænkebord til brug for brevafstemning og CCTV (forstørrelsesapparat med skærm) til regulering af skriftstørrelser, kontraster og lysstyrke.

 • Sorte filtpenne til tydelig markering,
 • Lup til forstørrelse,
 • LED-lampe til lystilpasning,
 • Overlægsplade til stemmeseddel (kun folkeafstemninger), og
 • Handicapvenlig stemmeboks med ekstra plads.

På valgdagen er den handicapvenlige stemmeboks med hæve/sænkebord og CCTV placeret på Hovedbiblioteket Valgsted. 

Har du behov for at skifte valgsted, kan du læse mere om dine muligheder her.

Hvis du er gangbesværet, syg eller svagelig, kan du blive kørt til og fra valgstedet på valgdagen. Kørslen arrangeres af Gladsaxe Kommune og er gratis.

På selve valgdagen bliver du hentet i hjemmet enten:

 • mellem klokken 10 og 12, eller
 • mellem klokken 12 og 14.

Vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til, hvilket tidsrum, der passer dig bedst. Hvis mange vælgere ønsker at stemme på samme tid, kan det dog ske, at kørselsplanen ikke efterkommer alles ønsker.

Frist for bestilling af kørsel

Ønsker du at blive kørt til og fra valgstedet på afstemningsdagen, skal du bestille din kørsel senest en uge før valget.

Du bestiller kørslen ved at ringe til Gladsaxe Kommune (Omstillingen) på telefon 39 57 50 00. 

Du kan altid få råd og vejledning fra de tilforordnede på valgstedet, hvis du har spørgsmål eller tvivl.

På alle valgsteder stiller Gladsaxe Kommune hjælpemidler til rådighed for din afstemning, men du kan også få personlig hjælp til at stemme, hvis du har brug for det på grund af manglende førlighed eller lignende. Du kan desuden stemme med hjælp umiddelbart udenfor valglokalet, hvis det er nødvendigt.

Har du brug for bistand, så kontakt blot en myndighedsperson på valgstedet.

Hvem må hjælpe dig med at stemme

To myndighedspersoner (en valgstyrer eller en tilforordnet) eller én myndighedsperson og én person, som du selv udpeger, kan hjælpe dig med at stemme.

Selvom én myndighedsperson normalt medvirker, hvis du ønsker hjælp, har du ret til personlig bistand af kun én person, som du selv udpeger, hvis:

 • du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver ønske herom, og
 • dit ønske er begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Kandidater til valget må ikke yde hjælp som myndighedsperson, men må godt hjælpe, som den du selv udpeger. Det samme gælder for kandidatens ægtefælle eller samlever, der heller ikke må hjælpe som myndighedsperson, men gerne som personlig udpeget hjælper.

Du har både ret til personlig bistand og ret til at få stillet hjælpemidler til rådighed, når du brevstemmer. Du kan altid få råd og vejledning fra stemmemodtagerne om, hvordan du brevstemmer, hvis du har spørgsmål eller tvivl - og de kan hjælpe med at udfylde brevstemmematerialet. På alle brevafstemningssteder stiller kommunen også hjælpemidler til rådighed for vælgerne.

Du vælger altid selv, om du ønsker hjælp til at brevstemme.

Hvem må hjælpe

Du får normalt hjælp til at brevstemme fra to stemmemodtagere eller én stemmemodtager og én person, som du selv udpeger til at være din hjælper.

Selvom én af stemmemodtagerne normalt medvirker, hvis du ønsker hjælp, har du ret til personlig bistand af kun én person, som du selv udpeger, hvis:

 • du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver ønske herom, og
 • dit ønske er begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ved brevafstemning i dit hjem kan kandidater til valget samt hjemmehjælpere o.lign. hos dig ikke være stemmemodtagere, men de kan godt udpeges som den hjælper, du selv vælger. Det samme gælder for kandidaters ægtefælle eller samlever, der heller ikke må hjælpe som stemmemodtager, men gerne som personlig udpeget hjælper.

Ved brevafstemning ved kommunens plejeboliger kan de ansatte heller ikke være stemmemodtagere, men de kan godt udpeges som den hjælper, du selv vælger.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback