Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Veje og trafik Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan

Den 29. januar 2024 besluttede Trafik- og Teknikudvalget , at sende Udkast til Støjhandlingsplan for trafikstøj 2024-2029 til offentlig høring frem til d. 1. april 2024.
Høringssvar vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planen.

Støjhandlingsplanen har til formål at kortlægge trafikstøjen i Gladsaxe Kommune og pege på hvilke virkemidler, der kan hjælpe med at mindske trafikstøjen i Gladsaxe Kommune.

Trafikstøj i Gladsaxe Kommune

Som del af Støjhandlingsplanen har Miljøstyrelsen gennemført en ny kortlægning (2022) af trafikstøj i Gladsaxe Kommune. Cirka halvdelen af boligerne i Gladsaxe Kommune er udsat for støj over den anbefalede støjgrænse på 58. dB. Cirka 1.100 boliger er stærkt støjbelastede med over 68 dB. 

Link til Støjhandlingen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Virkemidler mod Trafikstøj

Støjhandlingsplanen beskriver en række virkemidler, som kan bringes i anvendelse for at reducere støjgenerne. Da Gladsaxe Kommune primært er støjbelastet af støj fra motorvejene, er det vigtigt, at kommunen lægger et fortsat pres på staten for at få reduceret støjen fra de statslige veje. Specifikt for Gladsaxe er der peget på at kommunen kan arbejde på en reduktion af trafikmængder, hastighedsnedsættelser og kommunalt tilskud til facadeisoleringer i form af udskiftning af vinduer samt god vedligeholdelsesstandard for vejbelægning. Boligejerne kan selv yderligere arbejde med individuelle tiltag som støjhegn eller lokal afskærmning samt større facadeisoleringer for at mindske støjniveauet.

Informationsark om trafikstøj

Som en del af støjhandlingsplanen er der udarbejdet et informationsark om trafikstøj, som indeholder generel viden om trafikstøjens årsager og konsekvenser samt generelle muligheder for at begrænse støjen. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback