Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Planer, politikker og visioner Social og sundhed Tilsyn Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabilitering

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget forelægger hvert år en samlet oversigt over alle de tilsyn, der er gennemført på ældreområdet det forgangne år.

Forskellige tilsyn

Byrådet har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, øvrige bestemmelser, retningslinjer og i tråd med kommunens kvalitetsstandarder. 

Tilsyn i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune kontrolleres kvaliteten i plejen og patientsikkerheden på ældreområdet, ved uanmeldte og anmeldte tilsyn, der udføres af henholdsvis Det statsautoriserede revisionsselskab BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed.

BDO’s uanmeldte tilsyn udføres efter Serviceloven på:

 • Kommunens fire pleje- og demensboligenheder
 • Kildegårdens ene plejebolig – de resterende pladser er midlertidige
 • Det selvejende plejehjem Hareskovbo

Tilsynene bidrager til at sikre kvaliteten i tilbuddene herunder, at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn efter henholdsvis sundhedsloven og serviceloven og tilsynene kan hver især være enten risikobaserede eller reaktive.

Planlagte tilsyn

Et planlagte tilsyn er anmeldt minimum 6 uger inden. Styrelsen for Patientsikkerhed fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 
En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den nødvendige kvalitet.

Reaktivt tilsyn

Et reaktivt tilsyn er anmeldt minimum 2 uger inden. Det reaktive tilsyn foretages på baggrund af en bekymringshenvendelse, en klagesag eller presseomtale.

Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer, at kommunen arbejder patientsikkert. Tilsynet er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de sundhedsfaglige indsatser, som handler om:

 • Medicinhåndtering
 • Journalføring
 • Delegerede indsatser
 • Patients retsstilling
 • Hygiejne

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer om vores enheder lever op til den forventede patientsikkerhed ud fra gældende målepunkter.

Ældretilsynet skal hjælpe kommunen med at sikre den nødvendige kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet, som handler om:

 • Personlig og praktisk hjælp og madservice
 • Rehabiliteringsforløb
 • Aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • Socialpædagogisk bistand
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer om vores enheder lever op til den nødvendige kvalitet ud fra gældende målepunkter.

Tilsynet var oprindeligt en 4-årig forsøgsordning, der udsprang af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løb forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021. I efteråret 2020 blev ældretilsynet forlænget til og med 2024.

Herunder kan du finde tilsynsrapporterne for ældreområdet

På Hareskovbos hjemmeside kan du læse deres seneste tilsynsrapporter.

Tilsynspolitik

Styrelsen for Patientsikkerhed

Du har mulighed for at finde tilsynsrapporter udført af Styrelsen for Patientsikkerhed, på deres hjemmeside. Søg efter den plejebolig du ønsker at se rapporter

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback