Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Social og sundhed Sundhedsprofil

Sundhedsprofil

Den senest offentliggjorte sundhedsprofilundersøgelse blev gennemført i 2021 og indeholder fakta om kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed med videre.

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden gennemfører en sundhedsprofilundersøgelse af borgerne i regionen hvert fjerde år. Gladsaxe Kommune anvender disse sundhedsprofiler i forbindelse med planlægning og prioritering af sundhedsindsatser til borgerne. De forskellige temaer i sundhedsprofilen bliver belyst ved hjælp af data indsamlet i den nationale spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”

Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil 2021

Overordnet set viser sundhedsprofilen, at Gladsaxe Kommune på langt de fleste områder ligner regionsgennemsnittet. Det betyder, at Gladsaxe Kommune, ligesom resten af regionen, har en række sundheds- og forebyggelsesudfordringer i forhold til områderne kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.

13 procent af borgerne i Gladsaxe Kommune har meget usunde kostvaner (i 2017 var det 11 procent, og i 2013 var det 9 procent). 62 procent af de borgere, der spiser meget usundt, ønsker at spise sundere.

I Gladsaxe Kommune er forekomsten af dagligrygere 13 procent (i 2017 og 2013 var det 16 procent). Andelen af dagligrygere er således faldet siden 2017. Faldet skyldes, at især de 16-34-årige ryger markant mindre. Som noget nyt har man i undersøgelsen spurgt til forbruget af E-cigaretter. Her svarer 3 procent, at de bruger E-cigaretter. 75 procent af rygerne i Gladsaxe siger, at de gerne vil kvitte cigaretterne, og 41 procent af dem, der gerne vil stoppe med at ryge, vil gerne have hjælp til det.

I alt har 7 procent af borgerne i Gladsaxe Kommune et storforbrug af alkohol. Det vil sige, at 3.600 borgere overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 for mænd (i 2017 var det 8 procent, og i 2013 var det 9 procent).

En stor andel af borgerne i Gladsaxe Kommune er fysisk inaktive. 20 procent har et lavt niveau af fysisk aktivitet (hvilket svarer til i alt 9.900 borgere). En stor del (73 procent) af disse borgere vil gerne bevæge sige mere, og ud af de 73 procent ønsker 55 procent hjælp at blive mere fysisk aktive i dagligdagen.

27 procent af Gladsaxeborgerne har såkaldt inaktiv transport – det vil sige, at de hverken cykler eller går til og fra uddannelse eller arbejde. Det er en markant stigning siden 2017, hvor andelen, der havde inaktiv transport, var 19 procent.

50 procent af borgerne i Gladsaxe Kommune er enten overvægtige eller svært overvægtige (i 2017 var det 48 procent, og i 2013 var det 46 procent). 93 procent af de borgere, der vejer for meget, vil gerne tabe sig, og af disse ønsker 58 procent hjælp til vægttab.

6 procent af borgerne i Gladsaxe Kommune svarer, at de har dårlig eller meget dårlig livskvalitet, hvilket svarer til 2.800 borgere.

14 procent af borgerne svarer at de er ensomme (svarende til 6.900 personer) og 29 procent af Gladsaxeborgerne angiver et højt stressniveau (i 2017 var det 25 procent, og i 2013 var det 23 procent).

Andelen med højt stressniveau er størst blandt de yngste borgere (16-34 år), og højere for kvinder end for mænd.

Med Gladsaxe Kommunes nuværende sundhedspolitik, er kommunen allerede godt i gang med det sundhedsfremmende arbejde, og her har kommunen allerede fokus på netop de områder, som sundhedsprofilen peger på som væsentlige. Aktuelt arbejder kommunen med en lang række indsatser i tre forskellige handleplaner for henholds vis mental sundhed, tobak og fysisk aktivitet. Du kan læse mere om sundhedspolitikken og handleplanerne på siden www.gladsaxe.dk/sundhedspolitik

Resultatet af sundhedsprofilen 2021 vil fortsat komme til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med revisionen af sundhedspolitikken. Sundhedsprofilen giver Gladsaxe Kommune et billede af de sundhedsmæssige problemstillinger kommunen står overfor. Den giver dermed kommunen mulighed for at tilpasse de sundhedsmæssige indsatser til de områder, hvor der er størst behov og bedst potentiale for forandring.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback