Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Social og sundhed Alkohol og euforiserende stoffer

Alkohol og euforiserende stoffer

Denne politik retter sig mod medarbejdere ansat i Gladsaxe Kommune

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at lugte af alkohol. 

Hvis reglerne ikke overholdes, er det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der – afhængig af de konkrete omstændigheder – fører til en advarsel, afskedigelse eller bortvisning. 

Lederen kan – afhængig af de konkrete omstændigheder – tilbyde en medarbejder med misbrugsproblemer tjenestefrihed uden eller med løn til behandling. Den ansatte betaler som udgangspunkt selv behandlingen.

Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter tilbyder åben anonym misbrugsrådgivning. Tilbuddet omfatter alle ansatte.  

Hvis en medarbejder møder eller optræder beruset/påvirket på arbejde, sender lederen medarbejderen hjem med besked om, at vedkommende vil blive kontaktet af lederen. Lederen indkalder efterfølgende til en (tjenstlig) samtale om den konkrete episode og eventuelt om sin mistanke om medarbejderens misbrugsproblemer. 

Medarbejderen skal under samtalen orienteres om, at ansatte i Gladsaxe Kommune ikke må indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, når man er på arbejde. 

Hvis det er første gang, der sker overtrædelse, får medarbejderen som udgangspunkt tilbud om råd og vejledning om muligheden for tjenestefrihed til behandling samt en advarsel om, at hvis der igen sker overtrædelse, vil vedkommende blive afskediget eller bortvist.

Medarbejdere bør orientere lederen eller tillidsrepræsentanten, hvis vedkommende har begrundet mistanke om, at en anden har e​t misbrugsproblem. 

Ledere, der har brug for at drøfte medarbejderens misbrugsproblemer, kan kontakte en personalekonsulent. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback