Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Varmeplan 2030

Varmeplan 2030

Gladsaxes Varmeplan 2030 samler kommunens målsætninger på fjernvarmeområdet. Formålet med varmeplanen er blandt andet at skabe klarhed om borgernes mulighed for at få fjernvarme.

Baggrunden for Varmeplan 2030 er den igangværende energikrise, der har fremskyndet behovet for lokal, grøn energiproduktion af hensyn til både klimaet og forsyningssikkerheden. Varmeplan 2030 samler målsætninger fra Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune, Strategi for Grøn Omstilling og Gladsaxestrategien. Ligeledes inddrages fjernvarmeselskabernes udbygningsplaner i en overordnet handleplan for udfasning af olie og gas i individuel opvarmning.

I Gladsaxe Kommune anses fjernvarme som den optimale, grønne varmeløsning. Gladsaxe er en tæt bebygget kommune, hvilket gør det muligt at etablere fælles infrastruktur i form af fjernvarme, som er mere effektivt og ofte billigere end individuelle løsninger. Fjernvarmesystemet er robust og er med til at øge forsyningssikkerheden. Infrastrukturen har en lang levetid, og det er muligt at udfase miljøbelastende energiproduktion til fordel for grønne kilder over tid.

Fjernvarmeudbygningen er i fuld gang i Gladsaxe. Der er godkendt projektforslag for hele den sydlige del af kommunen, hvor Gladsaxe Fjernvarme udbygger fjernvarmenettet frem mod 2027. I den nordlige del har Vestforbrænding Fjernvarme udviklet en varmeplan, der skal udrulle fjernvarme til selskabets ejerkommuner. Varmeplanen omfatter blandt andet 4.000 potentielle kunder i Gladsaxe, som selskabet forventer at kunne tilbyde fjernvarme frem mod 2030 – hvis muligt allerede i 2028.

Det er kommunens ønske, at alle bygningsejere får tilbud om fjernvarme, og at udbygningen sker hurtigt og effektivt med mindst mulige gener for borgerne. Varmeplan 2030 skal hjælpe os med at nå kommunens mål.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback