Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Strategi for Grøn Omstilling

Strategi for Grøn Omstilling

Det overordnede mål i strategien er at reducere CO2-udledningen i Gladsaxe med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007.

Vi skal reducere vores udledning af drivhusgasser, herunder CO2 for at forebygge yderligere klimaforandringer.

CO2-reduktionen skal ske inden for tre områder: Transport, energi og cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi handler om at undgå spild og at produkter og materialer i videst muligt omfang skal genanvendes i stedet for at ende som affald.

Strategien indeholder delmål for transport, energi og cirkulær økonomi og beskriver de vigtigste indsatsområder, som der skal arbejdes på for at nå i mål.

En invitation til nye partnerskaber

Gladsaxe Kommune som virksomhed står for kun under 5 procent af den samlede udledning af CO2 i Gladsaxe. Derfor har vi stort fokus på partnerskaber om CO2-reduktioner med byens borgere, virksomheder, foreninger og øvrige aktører, der arbejder med den grønne omstilling.

Handleplaner

Strategien bliver fulgt op af toårige handleplaner. Planen går hånd i hånd med Gladsaxes ambitiøse DK2020 Klimaplan.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback