Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Plan for miljøtilsyn

Plan for miljøtilsyn

Plan for miljøtilsyn er under udarbejdelse

Tilsynsplanen fortæller virksomheder og borgere, hvordan Gladsaxe Kommune planlægger og fører miljøtilsyn med virksomheder.

Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af tilsynsbekendtgørelsens § 3. Tilsynsplanen skal opdateres hvert fjerde år.

Formålet med tilsynsplanen og miljøtilsyn er at forebygge forurening og sikre, at virksomhederne overholder miljølovgivningen.

Tilsynsplanen skal give mere åbenhed, så borgere og virksomheder får indblik i, hvordan og efter hvilke principper, Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling fører tilsyn. Blandt andet viser planen, hvordan vi risikovurderer  virksomheder og hvad vi lægger til grund for, hvor ofte virksomhederne skal have miljøtilsyn.

Efter et tilsyn bliver der udfærdiget et tilsynsbrev, som skal offentliggøres på Digital Miljø Administration (DMA) ifølge tilsynsbekendtgørelsen. Inden brevet bliver offentliggjort, får virksomheden mulighed for at kommentere indholdet. Virksomheden kan bede om, at fortrolige oplysninger undtages offentliggørelse. Eksempler på fortrolige oplysninger er data om produktindhold, formularer eller indretning, hvis offentliggørelse kan svække virksomhedens konkurrenceevne væsentligt.

Vores nye rolle som tilsynsførende og servicepartner er afspejlet i tilsynsplanen. Vi har i dag både en miljøkontrolfunktion, og tilbyder virksomhederne service og samarbejde. Det handler om, at vi stiller vores viden til rådighed og formidler kontakt til Erhvervssekretariat, Gladsaxe Jobcenter mv., når det er relevant for virksomheden.

Tilsynsplanen er i øjeblikket under udarbejdelse.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback