Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Ladeinfrastruktur til biler

Ladeinfrastruktur til biler

Ladeinfrasturktur til elbiler

I Gladsaxe Kommune har vi ambitiøse mål om at reducere vores udledning af CO2, hvor store dele kommer fra trafikken. Vores trafikudvikling skal være mere bæredygtig, hvor vi bevæger os fra fossile brændstoffer over mod el som drivmiddel. Vi arbejder for at gøre det nemmere og mere fleksibelt at oplade elbiler i kommunen, så det er lettere og mere attraktivt at skifte sin benzin- eller dieselbil ud med en elbil. Derfor har vi udarbejdet en strategisk plan for ladeinfrastruktur til elbiler, hvor vi sætter fokus på det fremtidige behov for ladestandere i kommunen.

Retningslinjer for ladestandere i Gladsaxe

Strategisk plan for ladeinfrastruktur indeholder en række retningslinjer, som skal overholdes, når der skal sættes ladestandere op på offentlig vej og på privat fællesvej. Hvis du vil sætte en ladestander op på offentlig vej eller på privat fællesvej kan du søge om tilladelse ved at sende en e-mail til Trafik og Mobilitet på veje@gladsaxe.dk

Retningslinjerne skal være med til at sikre bykvaliteten og de mange hensyn, der skal tages i byens rum. Derudover sikrer retningslinjerne også, at offentligt tilgængelige ladestandere skal kunne bruges af alle elbilbrugere mod betaling for den brugte strøm. Der vil også være 3 timers tidsbegrænset parkering ved ladestanderne i tidsrummet 8-17, for at flest muligt kan få gavn af dem.

Retningslinjer for ladestandere

Ladestanderens placering skal godkendes af Gladsaxe Kommune og skal visuelt indpasses i det pågældende byrum og må ikke være til gene for gående og cyklister

 • En ladestander på offentlig vej eller privat fællesvej vil kunne bruges af alle el-bilbrugere

 • Alle brugere skal have fri og lige adgang til at benytte el-ladestandere mod betaling for den brugte strøm

 • Ladestanderens udseende skal godkendes af Gladsaxe Kommune, og må ikke være højere end 1,5 meter og ikke bredere end 50 cm. Hovedparten af ladestanderne skal være indfarvet i grafitgrå RAL 7024 eller en farve meget tæt herpå.

 • Ladestanderen må ikke bruges til kommerciel reklame ud over operatørens navn, som skal fremgå af standeren.

 • Parkeringspladsen skal opstribes, for at det tydeligt fremgår, at parkeringspladsen er reserveret til elbiler, og der skal opsættes skilt, hvor det fremgår, at der er 3 timers parkering alle dage i dagtimerne fra kl. 8-17 for at sikre, at flest muligt får mulighed for at lade

 • Hvis ladestanderen skal stå på fortovets inventarzone skal der mindst være 1,5 meter frit gangareal på fortovet for at give plads til at kørestole, barnevogne m.v. kan passere en fodgænger

 • Ladestandere på fortovets inventarzone skal så vidt muligt placeres mindst 30 cm fra kantstenen for at undgå, at ladestanderen bliver påkørt

 • Ledninger fra ladestandere må ikke ligge frit hen over fortov og andre gangarealer

 • Gladsaxe Kommune kan kræve en ladestander flyttet, hvis den er i vejen for vej- eller byrumsformål

 • Hvis ladestanderen på et tidspunkt ikke skal bruges mere skal ladestanderens ejer genskabe de oprindelige forhold, dvs. at hele ladestanderen skal fjernes, og at belægningen (fliser, asfalt etc.) skal reetableres

 • For ejendomme, der ikke kan parkere på egen grund, kan der efter tilladelse fra kommunen etableres skridsikre skinner i niveau med fortovet til brug for at trække ladekabel fra egen grund via fortovet til vejen 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback