Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Miljø og klima Affaldsplan

Affaldsplan

Hvad er en affaldsplan?

Gladsaxe Kommunes affaldsplan beskriver, hvordan kommunen vil medvirke til at nå målene i regeringens ressourceplan for affaldshåndtering 2013 - 2018, Danmark uden affald. Affaldsplanen definerer rammerne for kommunens affaldsplanlægning 20152024 med særlig fokus på de første år. Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværktøj, som bliver brugt i kommunens arbejdet på affaldsområdet.

Hvad vil vi opnå?

Affaldsplanen støtter op om Gladsaxe Kommunestrategi 2014 - 2018. I kommunestrategien under klimabeviste valg fremgår det, at vi skal genanvende mere madaffald og andre genanvendelige materialer i affaldet. Der skal være bedre mulighed for, at virksomheder og borgere kan sortere deres affald til genanvendelse. Hermed skal Gladsaxe Kommune bidrage til at de samlede mål i Ressourceplanen for Danmark kan nås.

Samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige ejerkommuner

Udfordringerne på affaldsområdet, er ikke unikke for vores kommune. Det er ofte de samme problemstillinger, som alle øvrige kommuner står over for. Gladsaxe Kommune og 18 andre kommuner er ejere af I/S Vestforbrænding. Det fælles ejerskab giver mulighed for, at vi kan dele erfaringer og samarbejde inden for kommunernes opgaver med affaldsplanlægning og håndtering. Denne affaldsplan fastlægger én vision og tre mål, som er fælles for kommunerne i Vestforbrændings opland.

Hvad betyder affaldsplanen for dig

Planen beskriver de initiativer, kommunen vil tage på affaldsområdet i de kommende år. Det vil være ændringer i indsamlingsordninger i boligområder, krav til affaldshåndteringen i de kommunale institutioner og samarbejde om affaldshåndtering i virksomheder med videre.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback