Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Kultur, natur og fritid Politik for kultur, fritid og idræt

Politik for kultur, fritid og idræt

Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik blev vedtaget af Byrådet i 2018.

Byrådet vil med denne politik understøtte det brede og mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv. For at sikre bedst mulig sammenhæng og helhed på kultur-, fritids- og idrætsområdet er Byrådets politik for kultur, fritid og idræt samtidig Byrådets politik for folkeoplysning. Områderne deler derfor enslydende og fælles visioner og målsætninger.

Her kan du læse visionen og de strategiske mål

Kultur-, fritids- og idrætslivet bidrager til en levende og aktiv by med rummelige fællesskaber og mod til at tænke nyt.

Visionen bygger på disse grundlæggende værdier: 

  • Fællesskaber er vigtige for trivsel og livskvalitet. 
  • Der er plads til nytænkning og kreative frirum. 
  • Sammen skaber vi liv og mangfoldighed i Gladsaxe.
  • Frivilligt engagement styrker den lokale sammenhængskraft.

At være en del af et fællesskab er et vigtigt fundament for identitet og tilhørsforhold. Kultur-, fritids- og idrætslivet tilbyder fællesskaber, hvor aktiviteterne er lystbetonede, og der skabes derfor grobund for læring og udvikling for den enkelte.

Foreninger og fællesskaber udvikler medborgere og styrker de demokratiske færdigheder. Foreninger og andre fællesskaber kan skabe sammenhængskraft i kommunen og sikre, at mange forskellige mennesker mødes på kryds og tværs. Derfor skal alle børn og voksne have mulighed for at deltage i foreninger og andre fællesskaber.

Kultur-, fritids- og idrætslivet skal på én og samme tid udfordre og samle. Nytænkning og kreative initiativer skaber udvikling og oplevelser mellem mennesker. Der skal derfor skabes rum for og plads til at eksperimentere og afprøve nye ideer.

Innovative og kreative borgere kan bidrage aktivt til udviklingen af et bæredygtigt og engageret lokalsamfund. Derfor skal alle børn og voksne have mulighed for at styrke og dyrke disse kompetencer.

Læs Politik for kultur, fritid og idræt

 

Politik for kultur, fritid og idræt understøtter Gladsaxestrategien

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst og velfærd. Kultur-, fritids- og idrætspolitikken udspringer af Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel hele livet og om en grøn og levende by. Disse kobler sig til FN’s verdensmål om sundhed og trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund samt partnerskaber for handling.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback