Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Grønne Gladsaxe

Grønne Gladsaxe

Strategien skal være afsæt for en målrettet indsats, der skal styrke de grønne værdier og oplevelser i Gladsaxe, hvad angår adgang til attraktive parker og naturområder, grønne vejforløb og stier samt gode levesteder for dyr og planter. Strategien er et udtryk for ønsket om at tænke det grønne ind på tværs af fagområder og tidligt i arbejdet, så der opnås nye synergier og kvaliteter i byen til glæde for alle de der bor og færdes i Gladsaxe. 

Strategien har 3 fokusområder, der er et udtryk for tre niveauer. Det ene handler om at skabe adgang til og forbindelser mellem centrale knudepunkter, parker og naturområder, så det grønne i Gladsaxe styrkes som et samlet grønt netværk. På det lokal niveau er der fokus på at skabe rekreative oplevelser tæt på, hvor vi bor, så leg og bevægelse tilgængeligt og attraktivt. I det 3 niveau er der fokus på at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for vores planter og dyr – både i de fredede naturområder, men også ved at arbejde for en mere varieret og oplevelsesrig bynatur med større biodiversitet.

Se strategien, eller hent et trykt eksemplar af strategien i grønt IDÉcenter og på Gladsaxe Biblioteker.

Byrådet vedtog den 20. juni 2018 en strategi for udvikling af de grønne områder.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback