Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Planer, politikker og visioner Byg og bolig Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitik

Menneskelig skala, stedsans og verdensmål

Arkitekturpolitikken sætter fokus på den menneskelige skala, stedsans og verdensmål.
Politikken har et menneskeligt afsæt, der handler om at arbejde med, hvordan det opleves at bo, arbejde og færdes i byen.
Stedsans handler om at, at vi tager udgangspunkt i det konkrete sted og bygger videre på den identitet og historie, som allerede er findes.

Verdensmål er omsat til tre kapitler: Design til bynatur og byliv, Klimadesignet by og Design til alle.

Målsætninger og designprincipper

Arkitekturpolitikken er bygget op med målsætninger og designprincipper, som alle kan læne sig op ad, hver gang et nyt projekt påbegyndes.
Målsætningerne er langtidsholdbare. De knytter sig til Gladsaxe Kommunes overordnede, strategiske retninger og indgår som mål for den fysiske forandring af Gladsaxe fremadrettet.

Designprincipperne er tænkt som dynamiske. De er retningsgivende og kan justeres efterhånden, som vi tilegner os ny viden og nye erfaringer. Designprincipperne er altså ikke en tjekliste, men principper som danner ramme for de samtaler, vi som kommune fører med os selv og med byens mange aktører, når vi sammen udvikler byens projekter. Alle principper er ikke relevante altid, men alle kan være relevante og det er den vurdering, der fremover skal arbejdes med, når byen udvikles.

Målsætningerne er indarbejdet i politikken, mens designprincipperne er et bilag, dog som en integreret del af politikken.

Målgruppe

Arkitekturpolitikken henvender sig til alle, der vil bygge, renovere eller udvikle i Gladsaxe Kommune, det være sig private bygherrer, erhvervsvirksomheder, almene boligorganisationer eller kommunen selv. Politikken er således også tænkt som et værktøj for en lang række faglige miljøer og processer internt i kommunen. Arkitekturpolitikken er et dokument, som skal hjælpe med at afklare spørgsmål om, hvordan der skal bygges, renoveres eller udvikles i kommunen. Målet med Arkitekturpolitikken er ikke at forandre Gladsaxe fra den ene dag til den næste, men når der skal arbejdes med nye projekter, vil vi i Gladsaxe Kommune fremover sørge for at udvikle og forandre Gladsaxe på måder, som øger livskvaliteten, sundheden og sanseligheden.

Byrådet vedtog Arkitekturpolitik – Gladsaxe for mennesker 15. december 2021.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback