Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Spillestedet Richter

Gladsaxe Kommune etablerede med opstart i 2018 den selvejende institution Spillestedet Richter, der har til formål at drive et spillested fortrinsvis for unge i Telefonfabrikken.

Spillestedet er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse og daglig ledelse.

Medlemmer af bestyrelsen for Spillestedet Richter

  • 2 medlemmer udpeget administrativt af Gladsaxe Kommune. Det ene medlem udpeges som formand for bestyrelsen. Formanden skal have erfaring med bestyrelsesarbejde og samarbejde med unge mennesker. Det andet bestyrelsesmedlem skal være en ledende medarbejder fra kultur-, fritids- og ungeområdet med indsigt i kommunale forhold.
  • 3 medlemmer udpeget af Richters årlige Stormøde.
  • 2 medlemmer udpeget af de 5 ovennævnte medlemmer. Disse 2 medlemmer udpeges med udgangspunkt i at sikre de nødvendige kompetencer i bestyrelsen i forhold til viden om og erfaring med musik, frivillighed, økonomi og jura.
  • Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en toårig periode.

Gladsaxe Byråd udpeger herudover en observatør til bestyrelsen. Af hensyn til kontinuiteten i Byrådets indsigt i Spillestedet og dets drift sker udpegningen af Byrådets repræsentant for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Byrådsmedlem som observatør i bestyrelsen for Spillestedet Richter

Pia Skou (B)

Observatør

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

40 44 44 43

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback