Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Interessent- og Medarbejderråd på Kildegården, De Midlertidige Pladser

Rådets opgave er at medvirke til at Kildegården fungerer for både borgere og medarbejdere. Rådet fungerer som et forum for dialog, hvor også kritiske og bekymrede stemmer får plads, og hvor drøftelserne giver alle interessenter værdifuld viden om, hvordan hverdagen på Kildegården er.

Rådet blev etableret i marts 2022 og består af 9 medlemmer.

3 medlemmer vælges af og blandt Byrådets medlemmer. Seniorrådet og Ældre Sagen udpeger hver 1 medlem, mens der blandt Kildegårdens personale udpeges 2 medarbejdere og 2 ledere.

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er født formand for Interessent- og Medarbejderrådet på Kildegården, De Midlertidige Pladser.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Byrådsmedlemmer i Interessent- og Medarbejderråd på Kildegården, De Midlertidige Pladser

Kristine Henriksen (A)

Formand

Lone Yalcinkaya (V)

Solnavej 42. 2.tv.
2860 Søborg

21 64 19 96

Michael Dorph Jensen (Ø)

Vadgårdsvej 215
2860 Søborg

24 81 03 16

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback