Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Gladsaxe Musik- og Billedskoles brugerråd

Enhver kommune er efter Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler forpligtet til at drive en musikskole. Gladsaxe Kommune driver således Gladsaxe Musik- og Billedskole, der er en kommunal institution.

Siden 01.01.2018 har der været to brugerkonstellationer, som ledelsen af Musik- og Billedskolen skal samarbejde med. Et brugerråd bestående af valgte repræsentanter for brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere og et panel, hvor deltagelsen er åben for alle interesserede.

Lederen drøfter alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af skolen med brugerrådet, herunder undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Brugerrådet kan fremsætte forslag til lederen, og fungerer som høringspart i relevante kommunale høringsrunder. Brugerrådet er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af Musik- og Billedskolens leder.

Efter skolens vedtægter § 8 er brugerrådet sammensat som følger:

  • 1 medlem valgt af Byrådet.
  • 3 medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens forældrekreds.
  • 2 medlemmer valgt af Musik- og Billedskolens lærerforsamling.
  • 1 medlem valgt af Skolelederkredsen.

I brugerrådet deltager endvidere uden stemmeret Musik- og Billedskolens leder, Musik- og Billedskolens souschef, et medlem valgt af Musik- og Billedskolens administration og en tilforordnet fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Valgperioden for det byrådsudpegede medlem følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om Gladsaxe Musik- og Billedskole her

Byrådsmedlem i Gladsaxe Musik- og Billedskoles brugerråd

Pia Skou (B)

Christoffers Alle 83
2800 Kongens Lyngby

40 44 44 43

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback