Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S er et interessentskab, der har til formål at varetage planlægnings-, udbygnings- og leveringsopgaver indenfor fjernvarmeområdet efter varmeforsyningsloven.

Selskabet blev etableret 1. april 2018, og er organiseret som et såkaldt § 60-selskab. Interessenterne i selskabet er Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Interessentselskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

Bestyrelsen udgør selskabets øverste myndighed. Bestyrelsen består af tre medlemmer, hvor Gentofte og Gladsaxe Kommune hver udpeger et bestyrelsesmedlem samt en personlig stedfortræder. Bestyrelsens tredje medlem udpeges af interessenterne i fællesskab. Det tredje medlem har hidtil været en embedsmand fra den kommune, der ikke besidder formandsposten.

Formandsposten i bestyrelsen går på skift mellem de to kommuner hvert fjerde år. For perioden 2022 – 2025 varetages formandsposten af det bestyrelsesmedlem, som Gladsaxe Byråd har udpeget.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S her

Byrådsmedlem i bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Tom Vang Knudsen (A)

Formand

Mørkhøjvej 247
2860 Søborg

21 30 69 02

Stedfortrædere

  • Stedfortræder for Tom Vang Knudsen (A): Trine Henriksen (Ø)


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback