Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Hovedstadens Letbane I/S har til opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, dvs. staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

De 11 kommuner har etableret et Borgmesterformum med det formål, at kommunerne kan koordinere deres interesser i relation til Hovedstadens Letbane I/S. Borgmesterforum sekretariatsbetjenes af Hovedstadens Letbane I/S.

Deltagerne i Borgmesterforum er som udgangspunkt de enkelte kommuners borgmestre, alternativt en stedfortræder udpeget af Byrådet. Forummet forbereder kommunernes deltagelse på interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder.

Borgmesterforum udpeger blandt sine medlemmer en formand, der også er medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Herudover udpeger Borgmesterforum yderligere to medlemmer til bestyrelsen, således at kommunerne i fællesskab besætter 3 poster i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S. Borgmesterforum udpeger blandt de tre medlemmer næstformanden for bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S.

Der udpeges 1 medlem, der som udgangspunkt skal være borgmesteren.

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Byrådsmedlem i Borgmesterforum, letbanesamarbejdet

Trine Græse (A)

Formand

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback