Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS Holding A/S er et moderselskab for Lynettefællesskabet I/S, Spildevandcenter Avedøre I/S, og Vores Rens A/S (serviceselskab). Gladsaxe Kommune har et indirekte ejerskab til BIOFOS Holding A/S gennem det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Spildevand A/S  – sammen med 14 andre ejerkommuner.

Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til spildevandsforsyningsselskaber.

Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i selskabet, har hver ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem. For Gladsaxe Kommune er der indirekte ejerskab, som nævnt, via selskabet Gladsaxe Spildevand A/S. Det er dog Gladsaxe Kommune, der besidder indstillingsretten.

Bestyrelsesmedlemmet er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale. Der udpeges ingen stedfortræder.

Byrådsmedlem i bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S

Trine Græse (A)

Værebrovej 40, 6., - 3
2880 Bagsværd

Direkte nummer rådhuset: 39 57 50 01 - Privat: 39 69 33 10

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback