Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Børne- og Ungeudvalget

Byrådet nedsætter et Børne- og Ungeudvalg efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogiskpsykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Ethvert medlem af Byrådet kan udpeges til Børne- og Ungeudvalget - også selvom denne samtidig måtte sidde i det/de stående udvalg, der behandler sager på det sociale område. Der gælder således ikke et generelt forbud mod at behandle sager om samme person eller personer i forskellige udvalg.

Børne- og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Byrådet udpegede medlemmer.

Katrine Skov (A)

Værebrovej 86, 2. 5
2880 Bagsværd

29 66 00 46

Serdal Benli (F)

27 20 88 60

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback