Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat fra møde i Udsatterådet den 7. februar 2023

Referat fra møde i Udsatterådet den 7. februar 2023

Mødested

Carlshuse

Afbud fra

 • Nick Schulz Bøgh
 • Dorthe Blicher
 • Søren Olsen 
 • Hanne Bertelsen
 • Gitte Cordua

Der blev budt velkommen og samlet op fra sidste møde, hvor der bl.a. blev nævnt:

 1. Det skal være tydeligt, hvem man skal kontakte i kommunen. Man skal kende hinandens områder – altså hvem der sidder med hvad.
 2. En kontaktperson som har ansvaret for borgeren. Meget skal ikke forklares.
 3. Man skal kende de borgere, som man taler med – og have forståelse for deres udfordringer og eventuelle diagnoser
 4. Levereglerne skal prioriteres

Det er blevet båret ind i arbejdet med:

 • Den nye hovedlov om helhedsorienteret indsats, der bl.a. har fokus på, at medarbejderne har viden om hinandens områder, så man ved, hvor henvendelser skal hen, og på at det særligt for borgere med komplekse sager er vigtigt, at der er én indgang og at kommunen generelt tager kompleksiteten på sig. 
 • Opfølgning på brugerundersøgelsen fra efteråret 2022. Selvom der generelt er høj tilfredshed, har vi gjort opmærksom på, at det kan se anderledes ud fra et udsatte-perspektiv. Der bliver fremover arbejdet videre på, at borgerne bliver sendt godt videre og får fat i de rette og møder medarbejdere der taler pænt og tager hånd om dem. Det er noget borgmesteren har stor opmærksomhed på, bl.a. i nytårstalen, dem der kan have det svært ift. kontakten til kommunen. Derfor er det et særligt opmærksomhedspunkt, hvordan man kan understøtte det.

Det blev besluttet, at Lise og Cæcilie inden næste møde følger op på, hvordan man som medarbejder kan give feedback på borgeres oplevelser med Borgerservice.

Møderne skal ligge nogenlunde indenfor arbejdstid og hverdage. Nogle af udflugterne kan ligge på lidt skæve tidspunkter. Det vil være svært at finde datoer, der passer alle, selvom man er ude i god tid.

Forslag til datoer:

 • Torsdag den 27. april kl. 14 til 16
 • Mandag den 4. september kl. 14 til 16
 • Tirsdag den 21. november kl. 14 til 16

Datoerne blev godkendt.

Der er pt. høringer ude i alle råd under Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor der er mulighed for at komme med budgetønsker, fx aktiviteter eller andet. Det sker årligt.

Udsatterådet har mulighed for at komme med høringssvar jf. formålet med rådet. Søren fortæller om processen for budgetforslag og rådet kommer med følgende forslag:

 • Udvidelse af botilbudsvifte gennem etablering af botilbud til borgere med kompleksitet fx fire boliger med døgndækket støtte.
 • Udvidelse af støtte- og vejlederordningen så det er mere fleksibilitet og støtte opgaverne kan udføres af samme fagperson, og dermed undgå, at borgerne så vidt muligt skal opleve for mange skift og kontakter. Dette skal også skabe større arbejdsglæde for medarbejderne og bidrage til bedre fastholdelse. Det omfatter længere åbningstid samt mulighed for at støttemedarbejderne kan lave flere slags opgaver – lige nu er der en oplevelse af, at der er stor begrænsning ift., hvad de konkret må støtte borgeren i, og borgeren henvises oftest videre.
 • Åbent forebyggelsestilbud uden henvisning fra egen læge.
 • Udvidelse af botilbudsvifte gennem etablering af skæve boliger til udsatte borgere. Op til 6 boliger.

Kenneth og Anette fortalte om Carlshuse.

Jon, Lars og fra Rødovre Udsatteråd delte deres erfaringer med Rødovre Udsatteråd.
Væsentligste pointer fra dem:

 • Gode erfaringer med at deltage i psykiatridage fra Psykiatrifonden (afholdes årligt)
 • Startede rådet op med at afholde en workshop, som havde til formål at lære hinanden bedre at kende samt finde ud af, hvad der optager den enkelte – og samtidig identificere, hvilke temaer der skal arbejdes med i rådet
 • Personlige historier kan åbne op
 • Sekretariatsbetjening har været god
 • Deltagelse af chef fra myndighed psykiatri- og handicapafdeling samt jobcenter. Det har været meget vigtigt for deres fremdrift, da det har givet en direkte linje til politikerne
 • God kontakt til det politiske system, men ingen faste møder med udvalget
 • Mødes dog én gang om året med formanden for udvalget,
 • God kontakt til redaktøren i pressen – de skal skabe de gode historier
 • Deltager på Rødovre dagen og det har skabt synlighed
 • Afholder fire møder om året. Der etableres arbejdsgrupper, som arbejder videre med udvalgte temaer for at skabe fremdrift
 • Samarbejde og fælles mål i Udsatterådet skaber de bedste resultater
 • De har været meget optaget af ensomhed og har for eksempel startet en café, som hedder Mødestedet, som ligger i boligområde, hvor en boligsocial medarbejder kører det op
 • Mærkesag om tænder og har kørt et projekt om socialtandplejen hvor de sammen med lokalavisen kørte en kampagne om et samarbejde med lokale tandlæger om at lave en forundersøgelse af tænderne. Efterfølgende bevilgede kommunen 400.000 kr. til tandplejen og 65 personer har været igennem og fået lavet tænder.
 • Vælger få områder og satser på temaer
 • Der kan være perioder hvor enkelte rådsmedlemmer ikke kan være med
 • De har også arbejdet i weekenderne
 • Bidraget til udvikling af et nyt boligtilbud, som ikke er set før. Her blander de tre målgrupper af unge (’almindelige’ unge, unge med udfordringer og unge sportsudøvere). Status er at byrådet har godkendt beboersammensætningen.
 • Bidraget til helhedsplanen for psykisk sårbare og der er en oplevelse af, at der er blevet lyttet til dem
 • Etableret et tilbud, som hedder ’Mød Mig’ – og som er et uvisiteret tilbud til den digitale underklasse, som har svært ved at få hjælp.
 • Selvmord – det har de været optaget af og modtaget 100.000 kr. af kommunalbestyrelsen til at dykke ned i det
 • Årshjul for udsatterådet (nationale) med aktiviteter. Normalvis tager 1 til 2 medarbejdere afsted sammen
 • Facebook-side – bruges til at skabe opmærksomhed og dele erfaringer
 • Har fået tasker, kasketter, T-shirts med mere med udsatterådets logo og navn

Der er tur til Kofoed Skole den 21. februar 2023 og mulighed for samkørsel med Cæcilie og Lise. Alle kan tilmelde sig ved at acceptere mødeindkaldelsen i kalenderen.

Næste møde i udvalget er den 27. april kl. 14 til 16 og kan være i Fundamentet ved Høje Gladsaxe. Alternativt på Rusmiddelcentret eller i Værebro. Cæcilie og Lise vender tilbage omkring dette.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback