Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat fra møde i Udsatterådet den 6. september 2023

Referat fra møde i Udsatterådet den 6. september 2023

Mødested 

Beboerhuset i Værebro

Deltagere

 • Mette Andersen 
 • Kenneth Bjeverskov
 • Mette Jensen
 • Søren Hvid Karsten
 • Lise Meldgaard

Der blev budt velkommen og samlet op fra sidste møde i forhold til Gladsaxedagen.

Søren gennemgik kort borgmesterens forslag til det kommende budget (det er som relevant for udsatterådet) samt gennemgik processen for budgettet.  

Slides er vedhæftet referatet.

Søren fortæller om de nye udviklingsindsatser, som forvaltningen arbejder med i øjeblikket, herunder udvikling af indsatsen for socialpædagogisk støtte. 

 • Carlshuse som prøvehandling med udvalgte borgere. Åbent fra kl. 7 - 22. Har mulighed for at kontakte nogle efter kl. 22, men forventer at man sover.
 • Går i gang nu. Ressourcer er der. Sammensætter et tværfagligt team af SOSU og pædagoger. fire fuldtidsansatte som kun laver det.
 • Akuttelefonen – om natten. 
 • Borgere bliver spurgt om de vil have indsatsen
Input fra udsatterådet i forhold til etablering af et nyt fleksibelt team:
 • Opmærksom på, at der skal være specialer – ikke alle kan arbejde med alle målgrupper
 • God tanke at hjælpe i boligen – borgeren skal ikke forholde sig til fire andre med udfordringer. Kan spejle sig i andre ude i civilsamfundet. Væk fra institutionstankegangen. 
 • Opmærksom på fællesskaber, når de ikke bor på botilbud.
 • Hvad med rammer og mål? Bliver det så firkantet som nu? (svar: Der vil være kvalitetsstandarder og der skal laves bevilling. Kompetencerne og beslutningerne lægges ud til Carlshuse. Mindre rigide ift. timeantallet og indsatsformål. Indsatserne skal tættere på beboere)
 • Relationsarbejde tager tid. 
 • Mange borgere går sent i seng og har brug for støtte inden sengetid. Forslag: Fast team (almindelig § 85) indtil kl. 16 og derefter fleks-team indtil kl. 24. 
 • Vær opmærksom på, hvem medarbejderne spejler sig i når de kun er fire ansatte (fra Mette B).
 • Svar: Supervision og ledelse kommer til at være tæt på. Der vil være mere tålmodighed og tid til at arbejde med borgerne. 
 • Obs. på at blande faglighederne
 • Obs. på at komme ud fra hjemmet
 • Prøvehandlinger – det bliver godt
 • Trække på erfaringer fra socialsygeplejeteam 
 • Vær opmærksom på at der er borgere, som der sidder og venter – husk at give besked til dem

Mette viser rundt i Beboerhuset i Værebro.

Der er booket møde med politikere den 1. november. Opfordring til at I deltager hvis I kan, da det er vigtigt at have en dialog med dem. 


Mødet kommer til at være i Fundamentet og varer en time.
Foreløbig dagsorden: 
 • Præsentation af rådet og rådets arbejde siden opstart (Kenneth og Christian)
 • Emne til drøftelse sammen med udvalget: Socialpædagogisk støtte til udsatte – Søren giver en kort indflyvning ift. status på arbejdet i forvaltningen. Efterfulgt af drøftelser med udvalget.
Lise ringer eller skriver rundt til alle inden mødet for at gennemgå, hvad der skal ske.

Næste møde i udvalget er den 21. november kl. 14 - 16. Lise vender tilbage omkring lokation med videre.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback