Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat fra møde i Udsatterådet den 27. april 2023

Referat fra møde i Udsatterådet den 27. april 2023

Mødested

Rusmiddelcentret

Afbud

 • Nick Schulz Bøgh
 • Karin Køie

Der blev budt velkommen og samlet op fra sidste møde i forhold til:


Besøg på Kofoed Skole

Cæcilie, Lise og Kenneth fortæller om besøg på Kofoeds Skole, som er uvisiteret tilbud til udsatte, hvor de tilbyder undervisning og forskellige værksteder, arrangementer, rådgivning og cafe.


Status på logos/badges

Vi har fået lavet et logo til Udsatterådet og vi har fået lov til at bestille 150 badges, der er 5,5 cm store. Når de er printet, skal vi selv lave dem til badgets, så vi kommer til at skrive ud til jer og høre, om der er nogen, der har lyst til at hjælpe.


Borgerservice og deres møde med udsatte borgere

Cæcilie har talt med Mark Korshøj Jensen, som er leder af Borgerservice. Han fortæller, at folk bestiller bare tid på deres telefonnumre, så vi har desværre ikke mulighed for at have noget registreret på borgerne i forhold til særlige behov.

Han opfordrer til, at man bruger for eksempel solsikkesnoren og derudover, at vi skal være meget opmærksomme på i selve mødet med borgeren at prøve at spotte de borgere, der har brug for noget særligt. Det er desværre ikke sket her, og det beklager han. Hvis man som medarbejder har feedback til Borgerservice, kan man skrive enten til kommunens postkasse, SSF postkasse eller skrive direkte til Mark.

Det var inspirerende at høre om deres erfaringer og vi tager især følgende med i vores arbejde:

 • Vi udvælger et par mærkesager som vi har fokus på – det gør det mere overskueligt og skaber resultater
 • Det kræver mange ressourcer og tid – og vi skal være realistiske
 • Vi tænker smart – og kobler os på opgaver som er i gang – og får et talerør derigennem
 • Vi deltager på Gladsaxedagen
 • Vi skal have god kontakt til vores politiske udvalg

Grupperne peger på følgende mærkesager, som de gerne vil arbejde videre med i Udsatterådet:

 • Skæveboliger med social vicevært
  Rum til vask mn. Vejledning om udsathed (gerne i tilknytning til skæve boliger)
  Reetablering af rum til vask i Carlshuse
 • Støtte til IT med videre på biblioteker og væresteder (brug af medarbejdere der kan)
  Opsøgende udkørende team. Vogn med kaffe
 • Udvidelse af støtte og vejlederordning. Mere fleksible tilbud, også til borgere med omfattende udfordringer
 • Socialsygeplejerske i kommunen, for eksempel Rusmiddelcentret
 • Tilbudsvifte – oversigt over tilbud til udsatte

Rådet for Social Udsatte afholder møde i Odense den 23. maj 2023. Temaet er blandt andet inspiration til, hvordan vi som råd kan få indflydelse på budgettet. Der er ingen fra Udsatterådet, som deltager i det årlige landspanel møde i Odense den 23. maj 2023.

Der er et ønske om, at vi får en form for stander på Gladsaxedagen. Gitte og Kenneth kan godt stå ved standen et par time. Cæcilie og Lise skriver ud senere for at høre om, der er andre som kan være med og laver en plan derefter.

Faglig leder af Rusmiddelcentret Karina Santos fortæller og viser rundt i Rusmiddelcentret.

Næste møde i udvalget er den 4. september kl. 14 til 16 og kan være i lokalerne hos Mette i Værebro. Cæcilie og Lise vender tilbage omkring dette.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback