Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Byråd og udvalg Andre udvalg, råd og nævn Referat fra møde i Udsatterådet 21. november 2023

Referat fra møde i Udsatterådet 21. november 2023

Mødested

Kagsåhuse

Deltagere

 • Mette Andersen
 • Kenneth Bjeverskov
 • Mette Jensen
 • Søren Olsen
 • Karin Køie
 • Christian Tjagvad
 • Lise Meldgaard
 • Tilde Olsen

Afbud fra

 • Gitte Cordua
 • Hanne Bertelsen
 • Anette Bjørnstrup
 • Søren Hvid Karsten

Der blev budt velkommen og var en præsentationsrunde.

Tilde er ny sekretær for Udsatterådet sammen med Lise, da Cæcilie Schou har fået nyt arbejde.

Opfølgning på dialogmøde med Psykiatri- og Handicapudvalget 01.11.2023

Der var enighed om, at det var et godt rigtig godt møde med gode dialoger på tværs om relevante emner bl.a. socialsygeplejeske og skæve boliger. Udsatterådets medlemmer kom med mange gode eksempler og erfaringer, og politikerne var interesseret i rådets perspektiver og stillede mange spørgsmål. Rådet foreslår, at næste møde med politikerne bliver længere for eksempel 2 timer, så der er mere tid til dialog.


Det aftales, at vi inviterer borgerrådgiver Henrik Bang Nielsen til næste møde i Udsatterådet.

Der er bl.a. interesse for at tale med borgerrådgiveren om følgende:

 • Hvad kan man som borger bruge borgerrådgiveren til, og hvad kan man forvente, hvis man henvender sig?
 • Hvilken rolle har borgerrådgiveren i forhold til forvaltningen, hvis han går ind i en sag?
 • Hvem henvender sig til borgerrådgiveren?
 • Hvad er borgerrådgiveren særligt optaget af i forhold til udsatte og hvor oplever han, at der er udfordringer i sagsbehandlingen?
 • Hvordan arbejder borgerrådgiveren med at udbrede kendskabet til funktionen, og er det noget Udsatterådet kan bidrage til?


Opfølgning på fleksibel støtte

Lise fortalte om afprøvning af prototype vedrørende fleksibel støtte, som Udsatterådet kom med input til på mødet i september. Den fleksible støtte afprøves i første omgang i Carlshuse.

Det aftales, at Udsatterådet får tilsendt en kort beskrivelse af prototypen bl.a. hvilke borgere der er i målgruppen. Når der er erfaringer med den fleksible støtte, kan vi for eksempel invitere en af medarbejderne i Carlshuse og fortælle om det.

Opfølgning på sammenhængende borgerforløb

I september deltog Mette Andersen og Karin i et møde med repræsentanter fra Handicaprådet, hvor de kom med input til en model for sammenhængende borgerforløb. Det er en ny møde- og samarbejdsform, inspireret af erfaringer fra Ballerup Kommune, med fokus på borgerens ønsker og mål samt sikre fælles retning og koordinering i forløbet. Det afprøves pt. for 10 borgere, der har en sag i flere afdelinger i kommunen, men skal udbredes i løbet af 2024. Pårørende kan også inddrages.

Udsatterådet har været i gang siden september 2022 og derfor havde rådet en dialog om møderne i rådet.


Hvordan oplever I at møderne fungerer?

 • Møderne fungerer godt, - der er en god stemning og drøftelser. I starten skulle vi lige lære hinanden at kende.
 • Oplever, at vi er gode til at give hinanden plads på møderne og at det fungerer godt med sammensætningen i rådet, hvor der både er bruger-, pårørende- og medarbejderrepræsentanter fra forskellige områder, da vi bidrager med forskellige perspektiver.
 • Møderne er er velforberedte – og det er dejligt, at dagsorden og mødeindkaldelser kommer i god tid. God mødeforplejning, men gerne flere sunde alternativer for eksempel bananer.


Får vi drøftet de relevante emner på møderne?

 • Forslår at vi vælger nogle få fokusområder, som vi kan arbejde mere i dybden med, så der sker konkret handling og vi ikke breder os for meget.
 • Når det er relevant i forhold til emnet, kan vi invitere nogle medarbejdere med til mødet og fortælle for rådet.
 • Det fungerer godt, når vi bliver inviteret med til at komme med input/feedback på tiltag, som er under udvikling dvs. at vi inviteres med i processen, og får mulighed for at bidrage med vores erfaringer og perspektiver.


Mødes vi de rigtige steder og det rigtige tidspunkt?

 • Tidspunkter

  • ​Nogle medlemmer har grundet arbejdstider svært ved at nå møder til klokken 14. Hvis muligt må møderne gerne ligge torsdag fra 14 - 16 eller onsdag fra 15 - 17. Det kan afprøves, at møderne på skift er fra hhv. 14 - 16 og 15 - 17

 • Steder
  • ​Det fungerer godt, at møderne holdes forskellige steder, og med en rundvisning, hvis rådet ikke har været der før.
 • Forslag til steder, hvor møderne kan afholdes
  • Nybrogård med fokus på akuttelefoenen
  • Værebro med rundvisning og slutte af med fællesspisning
  • Bibliotek + og Vores HG i Høje Gladsaxe
  • Ungehuset på Valdemars Alle med fokus på Kildevældets Akutboliger
  • Jobcentret

I juni blev der udvalgt fokuspunkter, som Udsatterådet vil arbejde videre med, og som også blev drøftet på mødet med politikerne.

Der var på dette møde enighed om, at rådet i første omgang skal fokusere på at arbejde videre med skæve boliger med social vicevært og socialsygeplejeske, som undersøges nærmere, så det bl.a. kan indgå som et ønske til kommunens budget for 2025. Lise og Tilde undersøger nærmere og inddrager medlemmerne af rådet. Der følges op på næste møde i Udsatterådet.


Der var følgende bemærkninger til de forskellige fokusområder

 • Skæve boliger med social vicevært
  • Søren vil gerne bidrage med erfaringer og perspektiver.
  • Undersøge hvad det kræver af plads, og hvordan det kan gøres i praksis.
  • Kan man som kommune købe pladser i ”skæve boliger” i andre kommuner.
  • Fokus på skæve boliger er også relevant i forhold til den nye hjemløsereform, hvor kommunen får færre penge (refusion) for borgere på forsorgshjem, og derfor har endnu større behov for at finde boliger til personer, der er på forsorgshjem.
  • Inddrag erfaringer fra kommuner, som har skæve boliger.
 • Socialsygeplejeske
  • Vigtigt, at det bliver en funktion med borgerkontakt, der er udekørende og opsøgende med fokus på udsatte brugeres sundhed.
  • Socialsygeplejersken skal bl.a. hjælpe med koordinering og fungere som bindeled for eksempel ved udskrivelser fra hospital, og som kan hjælpe med at huske aftaler, følgeskab til undersøgelser m.v.
  • Andre kommuner bruger i stigende grad socialsygeplejersker, som er ude blandt brugerne og har fokus på deres sundhed. Vi skal inddrage erfaringer fra for eksempel Ballerup, Egedal, Furesø.
  • Organisatorisk er det relevant at placere funktionen et sted, hvor der er kollegaer som man kan sparre med for eksempel Rusmiddelcentret eller Visitationen.
 • Tilbudsvifte – oversigt over tilbud til udsatte (denne skal være tilgængelig på hjemmesiden men også til brug for medarbejdere):
  • Lise og Tilde arbejder videre med oversigten på hjemmesiden. Det aftales, at Udsatterådet evt. kan være ”testpersoner” forhold til hjemmesiden.

Der er interesse for et socialt arrangement i februar, der knytter sig til et af de to fokusområder. 


Lise/Tilde undersøger, om det er muligt at komme på besøg et sted med skæve boliger med social vicevært, så vi kan høre om erfaringerne.

Lise og Tilde udsender mødedatoer. Det aftales, at mødet i juni holdes i Værebro med rundvisning og fællesspisning (en tirsdag eller torsdag). 

Det undersøges, om næste møde kan afholdes på Nybrogård, hvor vi kan høre om akuttelefonen.

Borgerrådgiveren inviteres til mødet.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback